Er du politiets nye eiendomsforvalter?

Er du politiets nye eiendomsforvalter?

Arbeidsgiver: Politiets fellestjenester

Stillingstittel: Eiendomsforvalter

Søknadsfrist: 22.03.2024


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Anders Larsson
Telefon: 91 84 43 22


Er du politiets nye eiendomsforvalter?

Velkommen til vår Eiendomsseksjon i Facility Management (FM). Vi er et dedikert team på 210 ansatte med variert erfaring og bred kompetanse, og nå ser vi etter en engasjert lagspiller som vil være hjernen bak forvaltningen av våre verdifulle eide bygg.Vår nåværende eiendomsforvalter planlegger å overlate roret i første kvartal av 2025. Derfor søker vi nå etter en ambisiøs og entusiastisk forvalter som vil ta over stafettpinnen. Du vil spille en sentral rolle i å sikre at våre politibygninger forblir effektive, funksjonelle og i topp stand.

Vi ser etter en lidenskapelig enkeltperson som ønsker å gjøre en reell innvirkning. Ditt arbeid vil være av avgjørende betydning, og du vil få ansvaret for å lede forvaltningen av politiets eide bygg.

I PFT Eiendom, vil du bli en del av et inspirerende og samarbeidsorientert miljø. Vi ser en økning i antallet eide bygg, og du vil være i forkant av denne veksten, med en planlagt start etter sommeren 2024. Dette gir deg rikelig med tid til å bli kjent med oppgavene og sikre en sømløs overgang.

Arbeidet ditt vil ikke bare være meningsfullt, det vil også gi deg muligheten til å utvikle deg selv og din karriere innen eiendomsforvaltning. Som en del av vårt team vil du ha en betydelig kontaktflate mot politidistrikter og andre myndigheter, og du vil spille en nøkkelrolle i å forme fremtiden for politiets eiendomsforvaltning.

Dersom du er en person som søker utfordrende og meningsfylte oppgaver innen eiendomsforvaltning, er dette din gyldne mulighet! Gjør en forskjell i politiets eiendomssektor – bli med oss og gjør din stemme hørt i politiets eiendomsforvaltning!

Arbeidsoppgaver

 • Ta rollen som hovedansvarlig for eide bygg, med fokus på å ivareta kundetilfredshet.
 • Gjennomføre møter med kunder, leverandører og offentlige etater.
 • Arbeide mot strategiske mål for eide bygg.
 • Godkjenne og følge opp kostnader, samt utarbeide budsjetter.
 • Sikre utarbeidelse av forebyggende planer innenfor drift, vedlikehold og utskiftning.
 • Koordinere og ha ansvar for ombyggingsprosjekter.
 • Yte løpende rådgivning til kunden angående eiendoms- og bygningsmessige utnyttelser og verdiskapende endringer, og sikre effektiv samhandling med kundene.
 • Opprettholde løpende kontakt med ulike interessenter både innenfor og utenfor Politiet.

Kvalifikasjoner

 • Fullført høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå, innen ingeniørfag. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring innen eiendomsforvaltning og gjennomføring av større prosjekter.
 • Dokumentert erfaring innen arbeid med tekniske installasjoner.
 • Forståelse og erfaring med offentlig saksbehandling vil være en fordel.
 • Tidligere erfaring med forvaltning av bygninger med systematisk kompleksitet er en fordel
 • Erfaring med forvaltning av skjermingsverdige bygg vil være en fordel.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.Du må sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG.

Personlige egenskaper

• Du har gode relasjonelle ferdigheter og evne til å samarbeide, lytte og inspirere.
• Du har en høy grad av gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet.
• Du har evnen til å lede og motivere deg selv for å oppnå de ønskede målsettingene.
• Du har høy arbeidskapasitet, er målrettet og sørger for at oppgaver gjennomføres med riktig kvalitet til rett tid gjennom en strukturert og planmessig arbeidsmåte

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som Seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr796 600 – 919 200 brutto per år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalenhttps://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Politiets fellestjenester (PFT) er et nasjonalt kompetanse- og servicesenter som utruster norsk politi med nødvendige verktøy for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Vår omfattende portefølje av tjenester spenner over områder som materiell og logistikk, eiendom, anskaffelser og juridiske tjenester, lønn, regnskap og kommunikasjon. Gjennom standardiseringer, effektivisering og innovative løsninger er PFT en pådriver for utviklingen av et enhetlig, moderne og fremtidsrettet politi. Vi har rundt 500 medarbeidere over hele landet, med de største fagmiljøene samlet i Oslo, i Gran kommune på Hadeland og i Kristiansund. Slik bidrar PFT til at politiet er rustet til å møte morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Sektor
Offentlig
Sted
Fridtjof Nansens vei 14, 0369 Oslo