Enhetssjef med kommersiell teft

Enhetssjef med kommersiell teft

Arbeidsgiver: Bærum kommune Eiendom

Stillingstittel: Enhetssjef med kommersiell teft

Søknadsfrist: 18.06.2018


Spørsmål om stillingen?

Eiendomsdirektør Kristine Hjellrup Horne

  • 994 04 755


Enhetssjef med kommersiell teft

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Eiendom har ansvaret for å sikre funksjonelle, energigjerrige og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester.

Vi søker en fremoverlent og faglig dyktig leder som skal ha ansvaret for en offensiv forvaltning og utvikling av kommunens over 3000 grunneiendommer og mer enn 150 kommersielle leie- og festeforhold. Du skal lede enheten som sikrer kommunens tomtebehov og foreta arealoverføringer, makeskifter, strategiske kjøp og salg, samt ivareta kommunens posisjoner og eiendomsverdier i områdeutviklingen. Enheten består i dag av 8 dyktige medarbeidere med ulik kompetanse og som arbeider på tvers innad i eiendomsavdelingen og med fagmiljøene i kommunen.

Stillingen er utfordrende med stort ansvar, spennende utviklingsoppgaver, variert eiendomsportefølje og påvirkningsmuligheter. Enhetssjefen rapporter til eiendomsdirektøren, og vil inngå i et kompetent lederteam som sammen har ansvar for å realisere
Eiendomsstrategi 2015-2025

Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

Som enhetssjef skal du:
. lede, videreutvikle og profesjonalisere enheten.
. ha personal- og resultatansvar
. sørge for gjennomføringskraft og optimal ressursutnyttelse
. bidra med eiendomskompetanse og representere kommunen i kommersielle samarbeidsmodeller, som fremtidsrettet partner og aktiv eiendomsaktør i samfunnsutviklingen og by- og stedsutviklingen i Bærum
. gjennomføre forhandlinger
. foreta gode økonomiske vurderinger knyttet til transaksjoner og kommersiell inn- og utleie
. sikre profesjonell håndtering av innkomne henvendelser om grunneiendommer og rettigheter
. bidra til at kommunens behov for tomter til sosial infrastruktur sikres
. bidra aktivt til helhetlige og gode prosesser og riktig utvikling gjennom god tverrfaglig samhandling i kommunen

Kvalifikasjoner

. høyere relevant utdanning på masternivå
. dokumentert erfaring som leder med gode resultater
. god forretningsforståelse og erfaring med eiendomsøkonomi
. ønskelig med erfaring fra å balansere hensyn mellom forretning/politikk
. kommuniserer meget godt, skriftlig og muntlig

Utdanning

  • Administrasjon og ledelse
  • Eiendomsmegling
  • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
  • Økonomi/Regnskap

Egenskaper

Vi søker deg som:
. er en synlig leder som involverer, kommuniserer tydelig og motiverer til felles innsats
. har kapasitet og gjennomføringskraft slik at det skapes resultater – du leverer som avtalt
. evner å prioritere, strukturere og systematisere
. takler stort ansvar og høyt tempo

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 100%
. Godt arbeidsmiljø med mange dyktige og engasjerte medarbeidere
. Økende oppdragsmengde og helhetlig forvaltningsansvar for en stor og variert eiendomsportefølje
. Du får lederkolleger med høy motivasjon, «drive» og kompetanse, og blir del av et utviklingsorientert lederteam
. Lønn etter avtale
. Kompetanseutviklingsstipend
. Offentlig tjenestepensjonsordning
. Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland
Annet
. Vitnemål og attester tas med på intervju
. Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig
. Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25)

Om arbeidsgiveren

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden