Enhetssjef Eiendomsdrift

Enhetssjef Eiendomsdrift

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Enhetssjef Eiendomsdrift

Søknadsfrist: 10.09.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Eiendomsdirektør Kristin Fagerhaug – 928 93 324


Enhetssjef Eiendomsdrift

Er du en engasjert og involverende leder som vil lede arbeidet med å utvikle og profesjonalisere Eiendomsdriften, samt sørge for gjennomføringskraft, optimal ressursutnyttelse og gode kunderelasjoner med tjenestene?Enhetssjef Eiendomsdrift har hovedansvar for den operative eiendomsdriften i Bærum kommunes portefølje, som består av 800 000 m2 egeneide bygg, og ca.100 000 m2 innleide bygg. Kommunens formålsbygg inbefatter bla. skoler, barnehager, helsebygg og sykehjem, i tillegg til kulturbygg og administrasjonslokaler.Du vil lede et sterkt tverrfaglig miljø, som er en del av eiendomsenheten, som teller totalt 280 personer. Vi jobber alle i tett samarbeid, som betyr at vi følger prosjekter fra A til Å; fra idé til utvikling, gjennomføring og drift.

For å få vite mer om Eiendom i Bærum kommune gå til: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/om-eiendom-i-baerum-kommune/

Eiendomsdriftsenheten består i dag av seks avdelinger med til sammen 115 dyktige medarbeidere.

Enhetssjef Eiendomsdrift skal sikre at kommunens bygg med uteområder er godt driftet og vedlikeholdt med kostnadseffektive løsninger, slik at kommunens
tjenester kan utøves i energikloke og funksjonelle lokaler med optimale forhold for kommunens tjenesteyting. Eiendomsdriften har ansvar for at byggeier sitt ansvar ivaretas med hensyn til lover, forskrifter og normer. Porteføljen står foran et teknologisk paradigmeskifte innen både bygnings- og velferdsteknologi. Stillingen inngår i Eiendomsdirektørens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Lede Eiendomsdriften i Bærum kommune
 • Ansvar for at kommunens eiendomsportefølje driftes og vedlikeholdes kostnadseffektivt og bidrar til optimale forhold for kommunens tjenesteyting. Energi- og miljøledelse iht. ISO-standarder
 • Videreutvikle organisasjonen til å kunne møte eksisterende og nye behov innen teknologi (automasjon, sentral driftskontroll, sensorstyring, etc.)
 • Daglig ledelse inkl. økonomistyring og rapportering opp mot enhetens mål
 • Understøtte eiendomsstrategien ved å videreutvikle strategi for eiendomsdriften med relevante mål- og nøkkeltall, og rapportere på disse
 • Kontinuerlig vurdere behov, fremme forslag og tiltak som sikrer utvikling, kompetanse, økonomiske mål, medarbeidertilfredshet og kundetilfredshet

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig utdannelse innen byggtekniske fag, eller andre relevante fag
 • Ønskelig med økonomiutdannelse
 • Alternativt kan annen relevant og dokumenterbar kompetanse og ledererfaring erstatte utdannelseskravet
 • Dokumentert erfaring som leder med gode resultater
 • Erfaring fra eiendomsdriftsorganisasjoner og digitalisering/ innføring av bygningsteknologi
 • God forretnings- og økonomiforståelse/budsjett og -resultatansvar fra relevante stillinger
 • Ønskelig med erfaring fra både offentlig og privat sektor
 • Ønskelig med erfaring fra foredragsvirksomhet
 • Språk: Norsk flytende samt beherske engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Er en synlig leder som involverer og skaper tillit, kommuniserer tydelig og motiverer til felles innsats
 • Har evne til å samarbeide og skape gode team og relasjoner
 • Har kapasitet og gjennomføringskraft slik at det skapes resultater – leverer som avtalt
 • Balansere mellom strategisk, taktisk og operativt fokus
 • Takler stort ansvar og høyt tempo
 • Har evnen til nytenkning og er nysgjerrig på nye løsninger og innovasjon innen byggenæringen

Vi tilbyr

 • Et spennende og tverrfaglig miljø med stor kontaktflate
 • Gode utviklingsmuligheter i en av Norges største eiendomsvirksomheter
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver med frihet til å påvirke egen arbeidsdag
 • Kontorer på driftsbasen på Rud, samt i aktivitetsbaserte kontorlokaler i Eyvind Lyches vei 10, sentralt i Sandvika (samlokalisering i nyrenovert Kommunegård fra 2023)
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Om arbeidsgiveren

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.