Eiendomsutvikler

Eiendomsutvikler

Arbeidsgiver: Entra ASA

Stillingstittel: Eiendomsutvikler

Søknadsfrist: 16.03.2022


Spørsmål om stillingen?

Ved spørsmål til stillingen eller rekrutteringsprosessen kan du kontakte HR-rådgiver Mats Kjelvik Berg på e-post mkbe@entra.no. Søknadsfrist er 16.03.22.


Eiendomsutvikler

Med fokus på bærekraft i alle dimensjoner og helhetlig byutvikling tør vi påstå at Entra skiller seg ut og bidrar positivt til områdene i nærhet av våre eiendommer. Vi ønsker å gjøre hverdagen til våre leietakere så forutsigbar og fleksibel som mulig, samtidig som vi tar vare på våre omgivelser. For at vi skal lykkes med dette arbeidet trenger vi mer kompetanse innen eiendomsutvikling og bidrag inn i konseptualisering, innovasjon og reguleringsprosesser.

Vil du bli en del av Norges mest spennende eiendomsselskap som de nærmeste årene har en sentral rolle i å utvikle sentrumsområdene Vaterland, Bryn og Sandvika for å nevne noen? Vil du bli del av en avdeling med solid faglig styrke, stolthet og unik kompetanse innen eiendomsutvikling og markedsarbeid?

Stillingen tilhører Entras virksomhetsområdet for marked og eiendomsutvikling.

Ansvarsområder:

Du kommer til å jobbe med eiendomsutvikling gjennom konseptualisering av markedsorienterte prosjekter i tidligfase, som bidrar til god og helhetlig byutvikling. For å nå dette vil du starte med flere av prosjektene allerede i reguleringsprosessen, og jobbe tverrfaglig der du kan trekke på kompetansen fra hele Entra. I stillingen kan du ellers forvente:

 • Medansvar for eiendomsutvikling og innovasjon for prosjekter i tidligfase
 • Bidra med innspill til strategiske muligheter og alternative konsepter i investeringsbeslutninger
 • Inngå i Entras prosjektorganisasjon for utvalgte utviklingsprosjekter
 • Vurdere utviklingsmuligheter i eksisterende eiendomsportefølje
 • Rådgi og sikre erfaringsdeling i reguleringssaker og myndighetskontakt
 • Bidra til systematisk oppfølging og valg av rådgivere (som ARK og iARK)
 • Bidra med målrettet konseptualisering og innsalg til potensielle kunder
 • Videreutvikle rutinebeskrivelser og maler og markeds- og utviklingsarbeid

Bakgrunn, ferdigheter og erfaring:

Du kan ha ulike bakgrunner for å lykkes i denne stillingen. Du bør først og fremst ha med deg bred kunnskap og erfaring som er relevant for ansvarsområdene. Hovedsakelig innenfor eiendomsutvikling av næringseiendom, by- og områdeutvikling, salg og markedsarbeid og prosjektledelse.

Vi tror også at du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen:

 • Samarbeidsorientert og relasjonsbygger, som gjerne liker å utfordre
 • Godt kjent med mekanismene i eiendomsmarkedet
 • Optimistisk og nysgjerrig med evne til å lede kreative/innovative prosesser
 • Evne å ha både leder- og rådgiverrolle i et prosjektteam
 • Evner å ta selvstendige beslutninger innen ditt fagområde
 • Deler kunnskap med kollegaer
 • Våre verdier: Ett lag, Ansvarlig, Nyskapende og Tett på

Hvorfor velge denne muligheten?

Du skal søke på denne stillingen fordi du deler vår ambisjon om å være miljøledende i bransjen, samtidig som vi leverer lønnsomme prosjekter. Du kjenner deg igjen i våre verdier og synes det er interessant å jobbe med eiendomsutvikling, konseptualisering og byutvikling. I tillegg håper vi du liker en stilling som får jobbe med mange av Entras fageksperter og synlige prosjekter i et selskap med:

 • Solid økonomi
 • Høy fagkompetanse – i Entra har vi spesialister i hele verdikjeden fra utvikling av eiendom, prosjektgjennomføring og forvaltning av bygg
 • Et miljøledende selskap med godt omdømme
 • Gode interne utviklingsmuligheter
 • Gode betingelser og ansattgoders