Eiendomssjef (vikar)

Eiendomssjef (vikar)

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Eiendomssjef (vikar)

Søknadsfrist: 02.01.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Torbjørn Immerstein – 952 87 982


Eiendomssjef (vikar)

Vi søker vikar for en av våre eiendomssjefer som skal ut i svangerskapspermisjonAvdeling Jernbaneeiendom har ansvar for den delen av eiendomsporteføljen til Bane NORhvor det ikke stopper tog (stasjoner). Porteføljen består blant annet avnedlagte stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg,boliger og tomter.

Vi ser etter deg som har erfaring fra relevant virksomhet. Du er teamorientert oghar evne til å skape gode relasjoner internt og eksternt. Vi legger vekt påfrihet under ansvar slik at du kan prioritere oppgaver etter fastsatte mål. Viser for oss at rett kandidat har god gjennomføringsevne, er en flinkrelasjonsbygger og er løsningsorientert.

Eiendomssjefen har ansvar for totaløkonomien innenfor definert portefølje og skal sikre BaneNOR inntekter gjennom utleie og salg av grunneiendom og lokaler. Stillingenrapporterer til regionleder.

Arbeidsoppgaver

 • Resultatansvar for en definert eiendomsportefølje i regionen.
 • Markedsføring mot mulige leietakere og oppfølging av leieforhold
 • Forhandling av kontrakter, prosjektarbeid og helhetlig økonomisk oppfølging av eiendommene.
 • Kjøp og salg av eiendom
 • Ansvar for planlegging og prioritering av leietakertilpasninger og vedlikehold isamarbeid med Drifts- og vedlikeholdssjef
 • Budsjettering
 • Prosjektdeltakelse
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig tilhører fagområdet kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk /eiendomsfaglig utdanning med god kjennskap til eiendomsfaget
 • Relevant erfaring fra arbeidsoppgaver vil bli vektlagt
 • Solid forretningsforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er viktig.
 • God erfaring med bruk av relevante IT systemer
 • Kunnskap og erfaring medforhandlinger
 • Kjennskap til offentlige myndighetskrav knyttet til bygg og anlegg

Personlige egenskaper

 • Du er teamorientert og med din utpregede serviceholdning kan du skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Du har gode forhandlingsevner, liker å overbevise andre og leverer
 • Du evner å lære raskt, er innovativ og målrettet
 • Du er analytisk og kan sette deg inn i kjernen i et problem,
 • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nysgjerrig

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert fagmiljø
 • Moderne lokaler nær Oslo S
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger
 • Vikariat til august 2021
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi veri?serer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.