Eiendomssjef Teknisk

Eiendomssjef Teknisk

Arbeidsgiver: PARETO Business Manager AS

Stillingstittel: Eiendomssjef Teknisk

Søknadsfrist:


Spørsmål om stillingen?


Eiendomssjef Teknisk

Pareto Business Management AS (PBM) har høy aktivitet og søker nå etter Eiendomssjef Teknisk. Eiendomssjef Teknisk vil få det overordnede ansvaret for oppfølging av den lokale tekniske forvaltningen og/eller leietaker i prosjektene i tett samarbeid med Business Manager. 

Mer konkret vil arbeidsoppgavene på vegne av eier være:

  • Oppfølging og kvalitetssikring av den tekniske forvaltningen mot forvalter og leietaker i eiendommene
  • Oppfølging, planlegging, budsjettering av eiers og leietakers vedlikehold og utskiftinger
  • Kontrollere at brannvern, HMS, FDV og internkontroll er forsvarlig ivaretatt, herunder gjennomføre eventuelle korrigerende tiltak ved behov
  • Prosjektledelse/Byggherres representant ved ombygginger og leietakertilpasninger
  • Bistå i transaksjoner, herunder oppfølging av tekniske Due Diligence

For å lykkes i stillingen er det nødvendig at du har utdanning innenfor eiendomsdrift eller tekniske fag, og minst tre års relevant erfaring innenfor eiendomsdrift og forvaltning. Det er viktig at du er strukturert, har stor arbeidskapasitet og kan håndtere mange parallelle prosesser samtidig på en profesjonell måte.

Du må ha evnen til å jobbe både selvstendig og i team, og være initiativrik og løsningsorientert for å kunne jobbe på en effektiv måte. Videre er det viktig at du er positiv, utadvendt og serviceinnstilt ettersom du vil jobbe tett med mange forvaltere og leietakere, som er den viktigste verdien vi forvalter i våre eiendomsprosjekter.

Som Eiendomssjef vil du få en spennende og utfordrende stilling med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Du vil være en del av et stort, profesjonelt og spennende fagmiljø som i disse dager får oppgraderte, nye kontorlokaler i Vika. Vi er kjent for å ha en flat organisasjonsstruktur hvor vi tilbyr frihet under ansvar hvor du i stor grad kan styre din egen hverdag. Vi har høy ansiennitet blant ansatte, som et kvalitetsstempel på et godt sosialt og hyggelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og gode betingelser.

Om arbeidsgiveren

Pareto Business Management AS er et av landets største eiendomsforvaltningsmiljøer med ansvaret for 120 eiendommer på totalt 1,5 mill. kvm og en verdi på ca. kr 35 mrd. Porteføljen består av kontor-, logistikk- og handelsbygg over hele landet.

Pareto Business Management AS har 27 ansatte, hvorav Eiendomsteamet består at 18 profesjonelle økonomiske- og tekniske forvaltere. Selskapet inngår i Pareto-gruppen og jobber tett med Project Finance-avdelingen i Pareto Securities AS. Ved årsskiftet var det ca. 1 000 ansatte i konsernet. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.pareto.no.

Pareto Business Management AS er landets ledende finansielle service- og supportpartner innen eiendom og shipping/offshore. Vi tilbyr kvalifisert forvaltning og forretningsførsel for eiendoms-, shipping-, offshore-, investerings- og fondsselskaper. Vi forvalter ca 160 prosjekter, med underliggende verdier på over 56 mrd kr. Pareto Business Management AS har erfarne fagspesialister innen økonomistyring, finansiering, regnskap, skatt- og selskapsrett samt teknisk forvaltning. Det er etablert effektive web-baserte rapporteringsverktøy både for informasjonsdeling og for avkastningsberegning og porteføljestyring.