Eiendomssjef

Eiendomssjef

Arbeidsgiver: Statsbygg, Tromsø

Stillingstittel: Eiendomssjef

Søknadsfrist: 19.04.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Sektordirektør Magnus Hallaråker – 480 89 322


Eiendomssjef

Avdeling for eiendomsutvikling og forvaltning i Statsbygg har nå en ledig stilling som eiendomssjef. Avdelingen har ansvar for den daglige og strategiske eiendomsforvaltningen i Statsbygg, herunder oppfølgingen av leiekontrakter og kunder, utvikling av eiendom og sektoranalyser i porteføljen.Stillingen vil høre til i Samfunnsektoren og vil ha en eiendomssjefsrolle for eiendommer på Svalbard, som for eksempel Svalbard globale frøhvelv, Universitetet på Svalbard og boliger. I tillegg vil stillingen ha en rådgiverfunksjon med ansvar for oppgaver i seksjon Eiendomsrådgivning. Dette innebærer for eksempel husleieberegninger og kjøp og salg av eiendommer.Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler med en veldig spennende og variert portefølje. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og har fokus på digitalisering, innovasjon og miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for dialog og møter med kunder og brukere i egen portefølje, samt ha innsikt i kundens behov
 • Inngå, følge opp og reforhandle leiekontrakter og tilleggskontrakter, herunder husleieberegninger
 • Ivareta ansvar som eier overfor offentlige myndigheter på alle lov- og forskriftskrav
 • Samarbeide med Drifts- og vedlikeholdsavdelingen om overordnet prioritering av vedlikeholdstiltak
 • Utvikling av den enkelte eiendom i samarbeid med beslutningstakere internt og eksternt
 • Erfaringsoverføring til byggeprosjekter om kontraktsmessige og kundespesifikke forhold
 • Kjøp og salg av eiendommer
 • Rådgivning i eiendomssaker
 • Øvrige oppgaver kan bli tillagt stillingen

Noe reisevirksomhet på påregnes

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå
 • Erfaring fra eiendomsforvaltning og forvaltning av husleiekontrakter
 • Erfaring fra kundedialog og kundeoppfølging
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Økonomiforståelse
 • Fordel med erfaring fra eiendomstransaksjoner

Personlige egenskaper

 • Kunde- og forretningsorientering
 • Evne til å tenke strategisk og langsiktig
 • Evne til å lede og drive prosesser
 • Pådriver og god til å arbeide selvstendig og effektivt
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Stillingen lønnes fra kr 675 000,- til 775 000,-, Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse

Om arbeidsgiveren

 

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Statsbygg er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av eksempelvis alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere
kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell
behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.