Eiendomssjef

Eiendomssjef

Arbeidsgiver: Aspelin Ramm Eiendom AS

Stillingstittel: Eiendomssjef

Søknadsfrist: 20.01.2019


Spørsmål om stillingen?

Hartmark Executive Search Partner/rådgiver

Philippe Caillé 900 71 965

Hartmark Executive Rådgiver research og analyse

Anne Cathrine Ringnes – 930 85 543


Eiendomssjef

Vi ser etter positiv, energisk, utadvendt og humørfylt person med interesse for eiendom, kommersiell legning og utpreget kundefokus og -forståelse. Stillingen er nyopprettet og vil rapportere til Direktør Marked og Drift.Eiendomssjefen vil få et kommersielt ansvar for en portefølje næringseiendommer med beliggenhet nord i/ for Oslo.Porteføljen består dels av store logistikkeiendommer med kjente merkevarebedrifter som leietakere og dels av større utviklingseiendommer. Eksisterende bygningsmessig areal utgjør ca. 150.000 kvm, mens utviklingspotensialet i porteføljen er på over 30.000 kvm.Eiendomssjefen får et overordnet og operativt kundeansvar. I dette ligger bl.a. ansvar for:

 • Å være leietakers hovedkontaktpunkt
 • Løpende leietakerpleie og -oppfølging – KTI arbeid (Kunde Tilfredshets Index)
 • Utleie og reforhandling av leieavtaler, både i eksisterende bygg og i utviklingsporteføljen, herunder utarbeide og gjennomføre utleiestrategi
 • Ansvarlig for oppfølging av brukerprosesser i forbindelse med ombyggingsprosjekter i samarbeid med prosjektavdeling og drift
 • Resultatansvar, inkludert å identifisere tiltak for å øke inntekter og/ eller å sikre og videreutvikle eiendommenes verdi
 • Ansvarlig for innhold i og bruk av markedsføring, web og sosiale medier
 • Ansvarlig for arrangement og kundeaktiviteter
 • Tett samarbeid med driftsleder, to driftsteknikere og prosjektavdeling
 • Oppfølging og kontakt mot utleiemeglere og andre eksterne rådgivere innenfor eiendom og eiendomsutvikling

 

Eiendomssjefen vil sitte i ledergruppen i avdeling Marked og Drift og ha en arbeidsplass både lokalt i en av eiendommene (Alf Bjerckes vei 22A) og ved hovedkontoret (Vulkan 16).

 

Ønsket kompetanse 

Aktuelle kandidater må kunne vise til flere års erfaring fra eiendom eller eiendomsrelatert virksomhet, gjerne fra eiendomsselskaper, forvaltere, konsulenter, leverandører eller entreprenør-/ bygge bransjen.

Vedkommende kan med fordel ha kompetanse både på lager-/logistikk og kontoreiendommer.

Aktuelle kandidater må kunne vise til høyere utdanning, fortrinnsvis på Masternivå.

Utdanningsretning kan f.eks. være innen eiendom, øk./ adm., jus, markedsføring eller ingeniørfag, men dette er ikke avgjørende, forutsatt relevant erfaring og personlighet.

Aktuelle kandidater bør ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne, være kreative og serviceinnstilte, og glede seg over å finne gode løsninger både for selskapet og kundene.

Aktuelle kandidater må kunne vise til høyere utdanning, fortrinnsvis på Masternivå.

Utdanningsretning kan f.eks. være innen eiendom, øk./ adm., jus, markedsføring eller ingeniørfag, men dette er ikke avgjørende, forutsatt relevant erfaring og personlighet.

Aktuelle kandidater bør ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne, være kreative og serviceinnstilte, og glede seg over å finne gode løsninger både for selskapet og kundene.

Dette stiller krav til bl.a.:

 • Gode leder- og samarbeidsegenskaper
 • Struktur
 • Løsningsorientering og beslutningsevne

Vår nye eiendomssjef må være fleksibel og ha vilje og evne til å yte det lille ekstra.

 

Aspelin Ramm Eiendom AS tilbyr: 

 • En sentral og spennende stilling med utviklingsmuligheter
 • Et selskap med langsiktig perspektiv og muskler til å gjennomføre spennende prosjekter
 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Hartmark Executive Search AS, Philippe Caillé (tlf. 900 71 965) eller Anne Cathrine Ringnes (930 85 543). Søknadsfrist er 20. januar 2019.

Om arbeidsgiveren

Aspelin Ramm er en solid og ansvarlig by- og eiendomsutvikler som ønsker å bidra til å skape attraktive bymiljøer. Byggene og rommene mellom byggene skal utgjøre verdifulle elementer i landskap og bybilde. Målet om at vi skal forbruke mindre energi oppnås ved å bygge bedre og legge til rette for deling

Aspelin Ramm har utformet Vulkan og deltatt i utformingen av Tjuvholmen i Oslo, samt Union Brygge i Drammen, alle komplekse prosjekter som har vært viktige for bymiljøet og byens attraktivitet.

Foran oss ligger nye prosjekter som stiller store krav til kompetanse, kreativitet, allsidighet og ansvarlighet. Vi planlegger å fortsette å løse disse oppgavene med god arkitektur, varige og gode materialer og respekt for miljø og omgivelser.

Virksomheten er i hovedsak knyttet til eiendommer i Oslo og Østlandsregionen samt i Göteborg og Stockholm. Aspelin Ramm driver aktiv forvaltning av om lag 440.000m2 bygg og har leieinntekter på ca. 620 mill. per år. Vi er 52 ansatte i eiendomsvirksomheten i Norge.

Se også www.aspelinramm.no.

FINN-kode   136288206