Eiendomssjef

Eiendomssjef

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Eiendomssjef

Søknadsfrist: 08.08.2018


Spørsmål om stillingen?

Marianne Bakken – 950 44 092


Eiendomssjef

Er du vår nye eiendomssjef?

Som eiendomssjef, vil du jobbe i avdelingen Jernbaneeiendom, region Østlandet, som i hovedsak har ansvar for den delen av eiendomsporteføljen i Bane NOR hvor det ikke stopper tog. Porteføljen er svært variert og til dels kompleks hva gjelder type grunneiendom, bygg, eksterne og interne leietakere, innleie, prosjekter mm. Ditt ansvar som eiendomssjef vil være å sikre en profesjonell håndtering og eierskap til våre eiendommer, dels særlig med oppmerksomhet mot eiendomsrettet tjenesteyting til andre divisjoner i konsernet.

Stillingen rapporterer til regionsleder.

Arbeidsoppgaver

 • Resultatansvar for en definert eiendomsportefølje i regionen.
 • Markedsføring mot mulige leietakere og oppfølging av leieforhold
 • Forhandling av kontrakter, prosjektarbeid og helhetlig økonomisk oppfølging av eiendommene.
 • Evne å se kortsiktige, så vel som langsiktige helhetlige løsninger.
 • Kontinuerlig oppfølging av leietakere og porteføljens eiendommer
 • Ansvar for at drift og vedlikehold fungerer
 • Budsjettering
 • Delta i prosjekter
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig tilhører fagområdet kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk og/eller teknisk utdanning og relevant erfaring fra eiendomsforvaltning, eiendomsmegling eller entreprenørvirksomhet.
 • Relevant erfaring fra arbeidsoppgaver nevnt vil bli vektlagt
 • Solid forretningsforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er viktig.
 • Rutinert bruker av MS-Office og kan anvende regnskapssystemer for å løse sine oppgaver

Egenskaper

 • Du er teamorientert og med din utpregede serviceholdning kan du skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Du har gode forhandlingsevner, liker å overbevise andre og leverer
 • Du evner å lære raskt, er innovativ og målrettet
 • Du er analytisk og kan sette deg inn i kjernen i et problem,
 • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, engasjert og profesjonell

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Moderne lokaler i Oslo sentrum
 • For tiden personalbillett med NSBs tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktører. Vi forvalter en eiendomsportefølje på 3.000 bygg og 3.450 leiekontrakter og med en anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom forvalter og driver 336 operative togstasjoner og –holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Vi har også mer enn 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene våre er på ca. 1,2 milliarder kroner.

Vi er 210 ansatte i virksomheten.Med vår sterke satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Virksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.

Søknad merkes
3851411243