Eiendomssjef

Eiendomssjef

Arbeidsgiver: Bane Nor Eiendom

Stillingstittel: Eiendomssjef

Søknadsfrist: 22.01.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Florije Bergene
Telefon: 902 52 473
Kontaktperson: Håkon Pedersen Veseth
Stillingstittel: Leder Eiendomsforvaltning og forretningsutvikling
Telefon: 920 82 411


Eiendomssjef

Bane NOR Eiendom er, med sine sentrale tomter, en viktig aktør i by- og stedsutvikling. Med økt oppmerksomhet rundt miljø og god utnyttelse ved kollektivknutepunktene, er utviklingsprosjektene våre mer attraktive enn noen gang. Vi forvalter også en sammensatt portefølje som består blant annet av stasjonsbygninger, verksteder og tekniske bygg. For oss er de ansatte vår viktigste ressurs. Det er sammen og i relasjon til kundene, leietakerne og leverandørene vi skaper bygg som det er godt å være i.

Vi søker nå en eiendomssjef/utleiesjef til vårt kompetente team i Jernbaneeiendom. Eiendomssjefen har ansvar for totaløkonomien innenfor en definert portefølje og skal sikre Bane NOR inntekter gjennom utleie og forvaltning. Vi har ansvar for all forvaltning, drift og vedlikehold av en spennende og variert portefølje med både kommersielle og interne leietakere. Vi er opptatt av å optimalisere og videreutvikle det arealet Bane NOR selv benytter slik at eventuelt overskuddsareal kan få en annen inntjening.

Vi forvalter eiendommer på Østlandet og kan lokke med givende utfordringer og et supert arbeidsmiljø. Du vil komme inn i et fremoverlent team med tolv dyktige kollegaer som er opptatt av å dele kompetanse, dele humor i hverdagen, ha et åpent sinn i møte med utfordringer og invitere til gode diskusjoner med stor takhøyde. Som nyansatt vil din leder være opptatt av å se deg, komme med konstruktive tilbakemeldinger og gi deg tillit under ansvar. Stillingen rapporterer til en fremoverlent regionsleder.

Arbeidsoppgaver

 • Resultat- og budsjettansvar for definert eiendomsportefølje på Østlandet
 • Markedsføring mot mulige leietakere og oppfølging av leieforhold i samarbeid med Eiendomsforvalter med særlig fokus på gode relasjoner og service
 • Utarbeidelse av kontrakter, prosjektarbeid og helhetlig økonomisk oppfølging av eiendommene
 • Ansvar for planlegging og prioritering av leietakertilpasninger og vedlikehold i samarbeid med Drifts- og vedlikeholdssjef og kontinuerlig oppfølging av porteføljens eiendommer
 • I det hele utnytte kommersielt potensial og sikre god kontantstrøm for porteføljen
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig tilhører fagområdet kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende. Praktisk erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Relevant erfaring fra utleie og eiendomsforvaltning
 • God kunnskap om avtalerett og økonomisk forståelse
 • Solid forretningsforståelse for verdiskapingen i en eiendomsportofølje
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig er viktig
 • Mestrer bruk av relevante IT systemer

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper
Vi er på utkikk etter deg som har erfaring fra relevant virksomhet og som kan gjennomføre kommersielle muligheter for eiendomsmassen. For å klare dette trenger du å mestre en kombinasjon av gode samarbeidsferdigheter internt og eksternt, utpreget serviceholdning og en omgjengelig personlighetsprofil med en kommersiell tankegang. I møte med kollegaer, utleiere og leietakere er du trygg i din fremtreden, har en naturlig autoritet og tydelig i din kommunikasjonsstil. Du liker å se muligheter og overbevise andre. Dette sjonglerer du bra med bakgrunn i solide forhandlingsevner til tross for flere samtidige prosesser og høyt aktivitetsnivå. Du elsker å strekke deg etter målsetninger og har et iboende ønske om videreutvikling og forbedringer. Som person er du handlekraftig, drives av gode resultater og tenker innovativt omkring videreutvikling av eiendommene. I Bane NOR jobber vi sammen i team for å nå våre mål, samtidig er det viktig at du trives med å være selvgående og selvstendig i møte med oppgaver og skreddersyr din egen hverdag for å nå personlige mål, faglige mål og bedriftens mål.

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.