Eiendomssjef

Eiendomssjef

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Eiendomssjef

Søknadsfrist: 25.05.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Regionleder Jan Lutterloh – 916 72 870


Eiendomssjef

Vil du være en del av vårt team som bistår Bane NOR konsernet i alle eiendomsrelaterte spørsmål og oppgaver?Vi søker nå en Eiendomssjef til avdelingen Jernbaneeiendom.
Jernbaneeiendom eier og forvalter ca. 2400 bygg og 4500 grunneiendommer som samlet gir et areal på nærmere 125 millioner kvadratmeter. Eiendomsporteføljen er langstrakt, mangfoldig og kompleks. Gjennom eierrollen har vi ansvar for all forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Vi er opptatt av å optimalisere det arealet Bane NOR selv benytter slik at eventuelt overskuddsareal kan få en annen inntjening.

Vi ser etter deg som har erfaring fra relevant virksomhet. Du er teamorientert og har evne til å skape gode relasjoner internt og eksternt. Vi legger vekt på frihet under ansvar slik at du kan prioritere oppgaver etter fastsatte mål. Vi ser for oss at rett kandidat har god gjennomføringsevne, er en flink relasjonsbygger og er løsningsorientert.
Eiendomssjefen har ansvar for totaløkonomien innenfor en definert portefølje og skal sikre Bane NOR inntekter gjennom utleie og salg av grunneiendom og lokaler. Stillingen rapporterer til regionleder.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i denne nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Derfor gjennomfører vi kun videointervjuer inntil videre

Arbeidsoppgaver

 • Resultatansvar for en definert eiendomsportefølje i regionen.
 • Markedsføring mot mulige leietakere og oppfølging av leieforhold
 • Forhandling av kontrakter, prosjektarbeid og helhetlig økonomisk oppfølging av eiendommene.
 • Kjøp og salg av eiendom
 • Ansvar for planlegging og prioritering av leietakertilpasninger og vedlikehold i samarbeid med
 • Drifts- og vedlikeholdssjef
 • Budsjettering
 • Prosjektdeltakelse
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig tilhører fagområdet kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk /eiendomsfaglig utdanning med god kjennskap til eiendomsfaget
 • Relevant erfaring fra arbeidsoppgaver vil bli vektlagt
 • Solid forretningsforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er viktig.
 • God erfaring med bruk av relevante IT systemer
 • Kunnskap og erfaring med forhandlinger
 • Kjennskap til offentlige myndighetskrav knyttet til bygg og anlegg

Personlige egenskaper

 • Du er teamorientert og med din utpregede serviceholdning kan du skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Du har gode forhandlingsevner, liker å overbevise andre
 • Du evner å lære raskt, er innovativ og målrettet
 • Du er analytisk og kan sette deg inn i kjernen i et problem
 • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nysgjerrig

Vi tilbyr

 • Moderne lokaler ved Trondheim sentralstasjon
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger

Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.