Eiendomsforvalter

Eiendomsforvalter

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Eiendomsforvalter

Søknadsfrist: 18.02.2020


Spørsmål om stillingen?


Eiendomsforvalter

Ønsker du å jobbe med eiendomsforvaltning?

Vil du være en del av vårt team som bistår Bane NOR konsernet i alle eiendomsrelaterte spørsmål og oppgaver?   Vi søker nå vikar for vår eiendomsforvalter som er gått over i ny stilling internt. Vikariatet har varighet frem til og med august 2021.

Jernbaneeiendom eier og forvalter ca. 2400 bygg og 4500 grunneiendommer som samlet gir et areal på nærmere 125 millioner kvadratmeter. Eiendomsporteføljen er langstrakt, mangfoldig og kompleks. Gjennom eierrollen har vi ansvar for all forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Vi er opptatt av å optimalisere det arealet Bane NOR selv benytter slik at eventuelt overskuddsareal kan få en annen inntjening.

Som eiendomsforvalter jobber du tett i team med eiendomssjef, arealforvalter, drifts- og vedlikeholdssjef i avdelingen. Dette innebærer bl.a. oppfølging av leiekontrakter og leietakere, økonomisk oppfølging av eiendommene samt rapportering, avregning og fakturering. Som eiendomsforvalter er det leietakernes kontaktpunkt og er like flink til å skape gode kundeopplevelser som du er med takk.

Stillingen rapporterer til regionleder.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av leietakere og porteføljens eiendommer
 • Forvaltning av leiekontrakter og avregning mot leietakere
 • Budsjettering, rapportering og økonomisk analyse
 • Bindeledd mellom driftsapparat, eiendom og leietaker
 • Delta i prosjekter
 • Optimalisere og effektivisere, sette ting i system
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

 • Den vi søker kan ha økonomisk og/eller teknisk utdanning og må ha utpreget økonomisk forståelse
 • Erfaring fra eiendomsforvaltning eller annen relevant virksomhet er en fordel
 • God forretningsforståelse kombinert med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er viktig
 • Rett kandidat er en rutinert bruker av MS-Office, økonomi eller eiendomsforvaltningssystemer og setter seg raskt inn i nye IT-systemer.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Teamorientering og evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Evne til å prioritere og styre ressursbruken sin på en effektiv måte
 • God gjennomføringsevne, løsningsorientert og fleksibel
 • Analytisk, serviceminded, strukturert

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en spennende stilling i et profesjonelt, uformelt og inspirerende miljø med stor grad av frihet under ansvar, der resultatet av ditt arbeid vil bety noe for mange mennesker.
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Oslo
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
 • Lønn etter avtale

 

 • Bane NOR samarbeider med ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.   

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR