Eiendomsforvalter

Eiendomsforvalter

Arbeidsgiver: Bane Nor SF

Stillingstittel: Eiendomsforvalter

Søknadsfrist: 01.03.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Bjørn-Olav Enger
Telefon: 916 57 190
Stillingstittel: Regionleder


Eiendomsforvalter

Med ca. 220 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

 

Vil du bli kjent med et av Norges største eiendomsselskap?
Til vårt splitternye kontor ved Kristiansand stasjon trenger vi en eiendomsforvalter som skal sikre at et av Norges største eiendomsselskap faktisk får inn alle leieinntektene sine. Dette er en sentral rolle der du får stor økonomisk innsikt og vil bli kjent med mange store kunder innen eiendom! Her vil du møte på mange typer leiekontrakter og leietakere; alt fra store profesjonelle næringsdrivende til privatpersoner.

Trenger du et innblikk i hvilke oppgaver som venter deg?Som eiendomsforvalter vil du jobbe tett sammen med eiendomssjef, drifts -og vedlikeholdssjef, og arealforvalter. Du kommer også til å måtte forholde deg til en del faste tidsfrister for når du skal følge opp betalinger på leie.

Helt konkret vil du ha ansvaret for å;

  • Ha kontroll på fakturahåndtering
  • Bistå regionleder eller eiendomssjef med rapportering
  • Bistå eiendomssjef eller drift- og vedlikeholdssjef med administrative og driftsrelaterte oppgaver
  • Være en såkalt superbruker på fagsystemer innen økonomi
  • Registrere leiekontrakter og utarbeide faktureringsgrunnlag

TeametTotalt er vi nesten 70 personer som representerer Bane NOR i dette flotte kontorbygget som vi faktisk eier selv. Som eiendomsforvalter vil du møte en sammenspleiset gjeng som er alt mellom 30-50 år. Det er også generelt ganske uformelt hos oss. Vi har 2-3 avdelingssamlinger i året, samt en sykkeltur til Skagen for dem som vil det!

Du kan være så mangt, men det viktigste er;

  • At du har tallforståelse og kanskje syns du det er litt gøy å jobbe med tall i en økonomisk setting?
  • At du faktisk trives med en hverdag som er preget av rutiner med tydelige rammer for hvordan du skal utføre oppgavene dine
  • At du liker å styre din egen hverdag
  • Og at du er komfortabel med å ringe/maile/holde møter med store kunder

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Hva betyr disse for deg?

 

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.