Eiendomsforvalter

Eiendomsforvalter

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Eiendomsforvalter

Søknadsfrist: 19.08.2018


Spørsmål om stillingen?

Regionleder Torbjørn Immerstein – 952 87 982


Eiendomsforvalter

Ønsker du å jobbe med eiendomsforvaltning?

Vil du være en del av vårt team som bistår Bane NOR konsernet i alle eiendomsrelaterte spørsmål og oppgaver?

Jernbaneeiendom eier og forvalter ca. 2400 bygg og 4500 grunneiendommer som samlet gir et areal på nærmere 125 millioner kvadratmeter. Eiendomsporteføljen er langstrakt, mangfoldig og kompleks. Gjennom eierrollen har vi ansvar for all forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Vi er opptatt av å optimaliserer det arealet Bane NOR benytter slik at eventuelt overskuddsareal kan få en annen inntjening.

Som eiendomsforvalter vil du jobbe tett med eiendomssjef, arealforvalter, drifts- og vedlikeholdssjefer i avdelingen. Dette innebærer bl.a. oppfølging av leiekontrakter og leietakere, økonomisk oppfølging av eiendommene samt rapportering.

Stillingen rapporterer til regionleder.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av leietakere og porteføljens eiendommer
 • Forvaltning av leiekontrakter
 • Avregning mot leietakere
 • Budsjettering, rapportering og økonomisk analyse
 • Bindeledd mellom driftsapparat, eiendom og leietaker
 • Delta i prosjekter
 • Optimalisere og effektivisere, sette ting i system
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

 • Den vi søker kan ha økonomisk og/eller teknisk utdanning og må ha utpreget økonomisk forståelse
 • Erfaring fra eiendomsforvaltning eller annen relevant virksomhet er en fordel, men vi er også åpne for at nyutdannede kan søke
 • God forretningsforståelse kombinert med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er viktig
 • Rett kandidat er en rutinert bruker av MS-Office og setter seg raskt inn i nye IT-systemer .
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Egenskaper

 • Teamorientering og evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Evne til å prioritere og styre ressursbruken sin på en effektiv måte
 • God gjennomføringsevne, løsningsorientert og fleksibel
 • Analytisk, serviceminded, strukturert

Vi tilbyr

 • Moderne kontorlokaler sentralt i Oslo
 • For tiden personalbillett med NSBs tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom er en av Norges ledende eiendomsaktører og utgjør et sterkt fagmiljø innen forvaltning og utvikling av eiendom. Gjennom sin satsing på knutepunktutvikling bidrar Bane NOR Eiendom til bærekraftig by- og stedsutvikling. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling. Bane NOR Eiendom forvalter en eiendomsportefølje med en anslått bruttoverdi på 45 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom har 210 ansatte og forvalte og driver 336 operative togstasjoner og holdeplasser. Eiendomsporteføljen omfatter totalt 3 000 bygg og 3 450 leiekontrakter. Virksomheten har også 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og årlige investeringer utgjør ca. 1,2 milliarder kroner.

Søknad merkes
3866480076