Eiendomsforvalter

Eiendomsforvalter

Arbeidsgiver: Bane NOR SF

Stillingstittel: Eiendomsforvalter

Søknadsfrist: 17.10.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Tove Renee Steinheim Solbakken
Telefon
917 74 845

 

Stillingstittel
Regionleder
Telefon
917 74 845


Eiendomsforvalter

Bane Nor Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og vi har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

Vi søker nå en Eiendomsforvalter til avdeling Jernbaneeiendom.

Jernbaneeiendom eier og forvalter ca. 2400 bygg og 4500 grunneiendommer som samlet gir et areal på nærmere 125 millioner kvadratmeter. Eiendomsporteføljen er langstrakt, mangfoldig og kompleks. Gjennom eierrollen har vi ansvar for all forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Vi er opptatt av å optimalisere det arealet Bane NOR selv benytter slik at eventuelt overskuddsareal kan få en annen inntjening.

Som eiendomsforvalter jobber du tett i team med alle funksjoner i avdelingen. Stillingens innhold innebærer bl.a. oppfølging av leietakere, økonomisk oppfølging av eiendommene samt rapportering. Stillingen rapporterer til regionleder. Du bør ha økonomisk utdanning og utpreget økonomisk forståelse. Vi ser etter deg som har erfaring fra eiendomsforvaltning. God forretningsforståelse kombinert med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er viktig. Rett kandidat er en rutinert bruker av MS-Office og er komfortabel med å bruke IT-systemer for å løse sine oppgaver.

Teamorientering og evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt er viktig. Vi legger vekt på frihet under ansvar slik at man kan prioritere og styre ressursbruken sin på en effektiv måte. Vi ser for oss at rett kandidat har god gjennomføringsevne er løsningsorientert og fleksibel.

Dette kommer du til å gjøre

 

 • Oppfølging av leietakere og porteføljens eiendommer
 • Registrering og arkivering i datasystemer
 • Fakturabehandling
 • Avregning mot leietakere
 • Budsjettering, bistå i rapportering og økonomisk analyse
 • Bindeledd mellom driftsapparatet, eiendom og leietaker
 • Optimalisere og effektivisere, sette ting i system
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Hvem ser vi etter?

 

 • Du har bachelor innen økonomiske fag
 • Det er en fordel om du kan vise til relevant erfaring fra eiendomsforvaltning
 • Du har god økonomi- og regnskapsforståelse
 • Du har god kjennskap til, og er rutinert bruker av MS-Office og du setter seg raskt inn i nye IT-systemer
 • Du kjenner godt til MS-Office, Lydia og Axapta
 • Du kan vise til god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives

 

 • Du kan vise til god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Du trives med å arbeide i team
 • Du er opptatt av kontinuerlig utvikling av helhetlige og fremtidsrettede løsninger som skaper verdi for kunder, mennesker og samfunn
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert og selvstendig
 • Du er kundeorientert og relasjonsbygger

 

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.