Eiendomsdirektør

Eiendomsdirektør

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Eiendomsdirektør

Søknadsfrist: 14.12.2018


Spørsmål om stillingen?


Eiendomsdirektør

Eiendomsdirektør i Norges 5. største kommune – noe for deg?

Vil du være med på en spennende reise hvor Eiendom skal investere over 7 milliarder de neste 5 årene?

Bærum er en veldrevet, utviklingsorientert og aktiv kommune som med 125.000 innbyggere er Norges 5. største. Befolkningsvekst og endret demografi i kommunen vil imidlertid kreve store investeringer i sosial infrastruktur frem mot 2035.

Bærum kommune Eiendom er en av Norges største eiendomsvirksomheter, og har med sine ca. 230 ansatte ansvar for grunneierrollen, eiendomstransaksjoner, utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Bygningsmassen består i dag av ca. 565.000 m2 formålsbygg, ca. 2100 boliger og flere næringsbygg sammen med ca. 25.000 mål grunneiendom.

I de neste fem årene skal det investeres i nybygg og rehabilitering tilsvarende 7 mrd. Utvikling av Oksenøya senter på Fornebu, en rekke idrettsanlegg og flere skoler og omsorgsbygg er noen av de største prosjektene. Samtidig økes innsatsen til vedlikehold – for å sikre at også eksisterende eiendommer holder seg funksjonelle og holder godt inneklima.

Du kan bli bedre kjent med Bærum kommune eiendom ved å
klikke her

Vi ser etter deg med direktøregenskper som kan lede og motivere, ivareta samfunnsansvaret og det strategiske perspektivet og treffe valg på bakgrunn av helhetlige vurderinger og sørge for gjennomføringskraft. Vi søker deg som er en dyktig leder med erfaring fra kommersiell eiendomsvirksomhet og gjerne offentlig sektor.

Arbeidsoppgaver

Eiendom skal følge opp kommunens klima- og digitaliseringsstrategi og alltid styre mot digitaliserte, klimakloke og energigjerrige løsninger. Utover dette er gjennomføringskraft ift investeringer, målorientering, verdibevaring og god styring sentrale stikkord.

Kvalifikasjoner

• Høyere relevant utdanning, erfaring kan kompensere for kravet om utdanning
• Bred erfaring og kompetanse fra eiendomsbransjen
• Lang erfaring som leder

Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:
• er god til å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig med fokus på utvikling og forbedring
• har god forretningsforståelse og forståelse for samspillet politikk, fag og administrasjon
• har gode samarbeidsegenskaper, dvs har evne til å få til nødvendig samhandling i egen organisasjon og på tvers av virksomheten for gode og effektive prosesser
• er tydelig, beslutningsdyktig og har gjennomføringskraft
• kan gjøre gode helhetlige vurderinger av en kompleks virkelighet hvor ulike interesser og målkonflikter avveies

Vi tilbyr

• Offentlig tjenestepensjonsordning
• Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Annet
• Vitnemål og attester tas med på intervju.
• Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
• Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25).