Eiendomsavdelingen ser etter deg som vil jobbe med teknisk drift!

Eiendomsavdelingen ser etter deg som vil jobbe med teknisk drift!

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Driftsleder/driftsingeniør

Søknadsfrist: 01.04.2024


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Steffen Hellesøe

Stillingstittel: Seksjonssjef bygningsdrift


Eiendomsavdelingen ser etter deg som vil jobbe med teknisk drift!

Eiendomsavdelingen ved Universitet i Oslo søker inntil seks driftsledere og/eller driftsingeniører til flere av våre campus i Oslo. Som medarbeider i Seksjon for bygningsdrift er du medansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av UiOs omtrent 600 000 m2 med eide og leide eiendommer. I porteføljen har vi blant annet Historisk museum, Universitetets aula i Domus Media, Klimahuset, Brøggers Hus (Naturhistorisk museum), Observatoriet og Vikingtidsmuseet. I tillegg til titalls lab- og undervisningsbygninger på Blindern, Gaustad og i sentrum som varierer i kompleksitet, størrelse, alder og tilstand.Vi tror at som driftsleder eller driftsingeniør hos oss har du stor interesse for verdibevarende drift og vedlikehold. Har du i tillegg bakgrunn innenfor fagområder som VVS, elektro/automasjon eller bygningsdrift tror vi dette kan være plassen for deg. Stillingene rapporterer til avdelingsleder og inngår i avdelinger med høy fagkompetanse og stort engasjement.

Alle ansatte i Eiendomsavdelingen bør kjenne seg igjen i våre kjerneverdier: vi respekterer hverandre, vi søker kunnskap, vi holder løfter, vi yter service og kvalitet og vi er engasjerte.

Arbeidsoppgaver driftsleder og driftsingeniør

 • utføre driftstiltak og internkontroll i eiendoms-, bygg- og anleggsporteføljen
 • daglig oppfølgning av leietakere, leverandører og andre som har interesser i eiendommene
 • oppfølgning av mindre prosjekter
 • utvikle, forbedre og dokumentere driftsrutiner
 • bestilling og oppfølgning av rammeavtaler og serviceavtaler, samt fakturabehandling
 • arbeidsledelse og deltakelse i tverrfaglig samarbeid
 • deling av fagkompetanse på tvers av organisasjonen
 • bidra til at UiOs ambisjoner for miljø og klima nås i området

Arbeidsoppgaver driftsingeniør

 • større ansvar for planlegging og kartlegging av drift- og vedlikeholdstiltak i samråd med områdeleder
 • prosjektleder for mindre prosjekter og ha ansvar for gjennomføring av disse
 • kvalitetssikre innkjøp og fakturaoppfølgning

Kvalifikasjonskrav

 • Til begge kreves det utdanning innenfor relevante fagområder om er relevant for bygg- og eiendomsdrift, for eksempel innen bygg, VVS, byggautomasjon, elektro, klima-energi-miljø, prosjektledelse og HMS.
 • For stilling som driftsingeniør kreves relevant høyere utdanning, minimum fagskoleingeniør.
 • For stilling som driftsleder kreves fagbrev, realkompetanse kan erstatte deler av kravet.
 • Krav om grunnleggende kunnskaper om bruk av dataverktøy i hverdagen.
 • Det er en fordel med erfaring med FDV-systemer, SD-anlegg og drift av eiendom, bygg og anlegg.
 • Erfaring med diverse administrativt arbeid.
 • Kjennskap til bruk av rammeavtaler og innkjøpsregler og erfaring med økonomi- og fakturaoppfølgning vil vektes positivt.
 • I stilling som driftsingeniør er erfaring med relevant prosjektarbeid og prosjektledelse ønskelig.
 • Stillingene inneholder noe fysisk arbeid, normalt god helse er en forutsetning.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.

Personlige egenskaper

Du har høy gjennomføringsevne og stort engasjement og evner å arbeide selvstendig, samtidig som du involverer andre og bidrar til et positivt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø. For å trives bør du være positiv, strukturert, målrettet, fleksibel og initiativrik. Du er beslutningsdyktig og beslutningslojal. Om du i tillegg har stor arbeidskapasitet og trives med å stå på ekstra i hektiske perioder kan du være rette kandidat for disse stillingene.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et engasjerende og tverrfaglig miljø.
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Trening i arbeidstiden og eget bedriftsidrettslag.
 • Felles sommerfest, julebord og sommer- og vinteraktivitetsdager.
 • Gode velferdsordninger og god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling som driftsleder SKO 1137 lønnes i kr. 548 600 – 679 700 pr. år avhengig av kvalifikasjoner.
 • Stilling som driftsingeniør SKO 1087 lønnes i kr 646 000 – 759 100 pr. år avhengig av kvalifikasjoner.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • evt. vitnemål og attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.
Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer, og Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet legger føringer for videre utvikling av eiendomsmassen og setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold.
Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 250 ansatte og fem underavdelinger: Eiendomsforvaltning og virksomhetsstøtte, Campusdrift, Campusservice, Campusutvikling og Livsvitenskapsbygget mottaksprosjekt.