Dyktig byggingeniør søkes!

Dyktig byggingeniør søkes!

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Byggingeniør

Søknadsfrist: 13.08.2018


Spørsmål om stillingen?

Kvalitet og samhandlingsleder Tove R Steinheim Solbakken +47 917 74 845


Dyktig byggingeniør søkes!

Jernbaneeiendom eier og forvalter ca. 2400 bygg og 4500 grunneiendommer som samlet gir et areal på nærmere 125 millioner kvadratmeter. Eiendomsporteføljen er langstrakt, mangfoldig og kompleks. Gjennom eierrollen har vi ansvar for all forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Vi er opptatt av å optimaliserer det arealet Bane NOR benytter slik at eventuelt overskuddsareal kan få en annen inntjening.

Vi er på jakt etter deg som ønsker å være en faglig nøkkelressurs både for ledergruppen i Jernbaneeiendom og ut i regionene, spesielt for drifts- og vedlikeholdssjefene. Du skal bistå regionene med rådgivning innen prosjektledelse av små og store vedlikeholdstiltak, leietagertilpasninger og større ombyggingsprosjekter. I tillegg vil stillingen innebære oppfølging av tilstandsanalyser og bistand ved planlegging av vedlikehold og utarbeidelse av vedlikeholdsplaner. Du vil ha ansvar for å bidra til at vedlikehold og oppgradering av eiendomsmassen fremstår enhetlig, med god registrering av utført arbeid.

Vi ser etter deg som vil være driveren for innholdsutvikling og oppfølging av drifts- og vedlikeholdssystemet for jernbaneeiendom. Du vil få et spesielt ansvar for å initiere og bistå i gjennomføring av nye eller endrede krav innen fagområdet og bidra til å utvikle en kvalitet- og sikkerhetskultur i avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Yte faglige råd, støtte og opplæring i avdelingen
 • Bistå regionene i interne revisjoner av små og store byggprosjekter, utforming av krav og prosjektering av vedlikeholdstiltak, leietagertilpasninger og ombyggingsprosjekter, inkludert krav til dokumentasjon
 • Bistå regionene med oppfølging og gjennomføring av prosjekter
 • Bistå ved innhenting og utarbeidelse av tilstandsanalyser, yte rådgivning og støtte ved planlegging av vedlikeholdstiltak
 • Bistå regionene i faglig oppfølging av ulike driftsavtaler på operativt nivå
 • Bistå i innkjøpsarbeidet av tjenester innen området
 • Avdelingens nøkkelperson på gjeldende lover og regler innen fagområdet og bistå ved utarbeidelse av styrende dokumenter i Bane NOR Eiendom
 • Overordnet ansvar for bruken og innholdsutvikling i FDV-systemet for avdelingen
 • Være pådriver for nye innovative løsninger og beste praksis innen fagområdet
 • Prosjektlederansvar for gjennomføring av større byggeprosjekter
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør/ingeniør innen byggfag med minimum tre års erfaring fra tilsvarende stilling
 • Kunnskap om relevante lover, regelverk, forskrifter og standarder
 • Gode datakunnskaper og erfaring med bruk av FDV-systemer
 • Erfaring med å utvikle systemer og utforme krav
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Prosjektledererfaring

Egenskaper

 • Målrettet, systematisk og resultatorientert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Moderne kontorlokaler sentralt i Oslo
 • For tiden personalbillett med NSBs tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom er en av Norges ledende eiendomsaktører og utgjør et sterkt fagmiljø innen forvaltning og utvikling av eiendom. Gjennom sin satsing på knutepunktutvikling bidrar Bane NOR Eiendom til bærekraftig by- og stedsutvikling. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling. Bane NOR Eiendom forvalter en eiendomsportefølje med en anslått bruttoverdi på 45 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom har 210 ansatte og forvalte og driver 336 operative togstasjoner og holdeplasser. Eiendomsporteføljen omfatter totalt 3 000 bygg og 3 450 leiekontrakter. Virksomheten har også 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og årlige investeringer utgjør ca. 1,2 milliarder kroner.

Søknad merkes
3866636689