Driftstekniker-bygg tre stillinger

Driftstekniker-bygg tre stillinger

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Driftstekniker-bygg tre stillinger

Søknadsfrist: 01.06.2021


Spørsmål om stillingen?

Kontaktinformasjon

Seksjonsleder Steffen Hellesø tel. 95841237


Driftstekniker-bygg tre stillinger

Om stillingen

Eiendomsavdelingen (EA) arbeider hele tiden med ytterligere profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor bygningsdrift har vi utarbeidet tjenestebeskrivelser der omfanget av vår leveranse og servicenivå er godt beskrevet, og vi spesialiserer vårt driftspersonell innen enten teknisk bygningsdrift eller brukertjenester. Vi bruker FDVU-system for innmelding og oppfølging av alle brukerhenvendelser, internkontroll av eiendommene og vi arbeider med å legge inn vedlikeholdsplaner. Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold.

Et driftsområde er organisert i driftsgrupper som består av driftsingeniør, driftsledere og driftsteknikere. Driftsingeniøren koordinerer områdets tekniske arbeid i samråd med områdeleder Driftsledere har ansvar for å planlegge og utføre driftsgruppens arbeid, følge opp prosjekter, og rapporterer til driftsingeniør og områdeleder. Vi søker nå 3 driftsteknikere til teknisk bygningsdrift i tre driftsområder. Som driftsteknikerne har du ansvar for utføring og dokumentering av internkontroll, planlagte oppgaver og løpende drift- og vedlikeholdsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre og dokumentere internkontroll
 • Følge opp og bistå i prosjekter
 • Løpende drift av bygninger
 • Diverse administrative oppgaver
 • Tilsynsoppgaver
 • Tekniske tjenester
 • Rapportering på egne oppgaver
 • Bidra til seksjonens måloppnåelse
 • Andre driftsrelaterte oppgaver, herunder oppgaver ifbm førstelinjetjenesten, samt brukertjenester ved behov

Kvalifikasjonskrav 

 • Praktisk og teoretisk opplæring innen relevante fagområder eller relevant praktisk bakgrunn fra håndverkerfag
 • Fagbrev innen relevante fagfelt vil være en fordel, fortrinnsvis innen VVS, automasjon, elektro eller bygg.
 • Relevant erfaring, gjerne innen drift og vedlikehold av bygninger eller tekniske anlegg vil bli vektlagt
 • Det kreves grunnleggende IT-kompetanse for å bruke relevante digitale verktøy
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Vi søker tre driftsteknikere med høy gjennomføringsevne. Din arbeidsform preges av systematikk og ryddighet, samtidig som du er opptatt av effektivitet og utvikling. Du har fokus på samarbeid og evner å arbeide i team, men du er også selvstendig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk en forutsetning.  Det forutsettes at du har helse til å utføre arbeidsoppgavene

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes som driftstekniker SKO 1136 i lønnsspenn mellom kr.  422 600 – 466 500.
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)