Driftstekniker bolig

Driftstekniker bolig

Arbeidsgiver: Bærum kommune Eiendom

Stillingstittel: Driftstekniker bolig

Søknadsfrist: 31.07.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Avdelingsleder Johnny Karlsen – 959 87 371


Driftstekniker bolig

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Kommunen har en eiendomsportefølje på om lag 625.000 m2 formålsbygg og 2300 boliger, til en verdi av over 18 milliarder. 
Eiendomsdrift bolig:
Søker driftstekniker til boligene tilhørende Bærum kommune. Vi søker medmenneskelig driftstekniker som skal være med og drifte Bærum kommunes boliger. Er du interessert i å drifte boliger fra A til Å med tekniske anlegg og har forståelse for mennesker i forskjellige livssituasjoner er du den vi søker. Du får en egen portefølje av eiendommer som blir ditt ansvar.  Vi blir et team på 8-10 ansatte som skal drifte alle kommunens boliger, psykiatriboliger, omsorgsboliger, sosialboliger, flyktningboliger og aldersboliger. Vi vil ha nær samhandling med kommunens bo- og oppfølgingstjeneste.

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn av bygg og uteområder, samt enkle håndverksoppgaver og reparasjoner
 • Daglig forefallende arbeid og oppgaver etter behov
 • Tett og godt samarbeid med øvrige avdelinger, ansatte, beboere og leverandører
 • Dokumentere tilsyn og arbeidsordrer i FDV-system
 • Stillingen vil innenfor fagområdet være allsidig og ansvarsområdet kan variere ut fra ulike behov ved eiendommene
 • Utstrakt kontakt med våre beboere, ansatte og leverandører
 • Håndtering av renovasjon/avfall og snømåking
 • Delaktig i brannforebyggende arbeid

Kvalifikasjoner

 • Allsidig relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg
 • Fagbrev innen byggfag. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Helsefaglig erfaring er også ønskelig
 • Kunnskap om tekniske anlegg
 • Gode ferdigheter på bruk av IKT-utstyr og systemer som arbeidsverktøy
 • Flytende norsk muntlig og skriftlig samt engelsk muntlig
 • Førerkort minimum klasse B

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt, og du må tåle høyt arbeidspress i perioder
 • Du jobber selvstendig, er ansvarsbevisst, og planlegger frem i tid
 • Du må være «på» og i forkant, for å ha kontroll og oversikt
 • Samtidig må du være fleksibel da ting kan endre seg raskt
 • Bistå kollegaer i teamet, og oppgavene utføres selvstendig eller i team
 • Være engasjert og målrettet for at ditt team skal yte optimal service for våre leietagere og tjenestesteder
 • Medmenneskelighet, forståelse for mennesker i forskjellige livssituasjoner. Vise forståelse for beboeres forskjellige behov og være med å bidra positivt

Vi tilbyr

 • 100 % fast jobb (prøvetid 6 måneder)
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale
 • Varierte arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Bedriftsidrettslag
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Annet

 • Gyldig politiattest iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 J

Om arbeidsgiveren

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.