Driftstekniker – ALTI Førde

Driftstekniker – ALTI Førde

Arbeidsgiver: ALTI Forvaltning AS

Stillingstittel: Driftstekniker

Søknadsfrist: 04.01.2024


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Rolf-Arne Rognaldsen

Stillingstittel: Senterleder, Alti Førde

Telefon: 95 42 14 54


Driftstekniker – ALTI Førde

Vi skal tilsette ein serviceinnstilt driftsteknikar ved Alti Førde. Det kan også vere aktuelt å arbeide på andre eigedomar som Alti Forvaltning AS har i Førde. Senteradministrasjonen ved Alti Førde består i dag av senterleiar, marknadskoordinator i deltidsstilling, tekstforfattar på deltid, samt to vaktmeistrar. Den eine vaktmeistaren sluttar ved utgangen av februar 2024.

Arbeidsoppgåver og ansvarsområde:

 • Dagleg drift, vedlikehald og tilsyn av bygningsmasse på kjøpesenteret og ved
  eigedomar som er tilknytta Alti Førde (inkludert teknisk utstyr, ventilasjon,
  varme, kjøl, heis, rulleband m.v.)
 • Snekkararbeid og anna teknisk arbeid i samband med ombygjingsprosjekt og
  tilpasningar for leigetakarar
 • Forskjellige vaktmeisteroppgåver som tilsyn, spyling av parkeringsplassar,
  rydding, strøing og liknande

Kvalifikasjonar:

 • Helst fagbrev som driftsteknikar, rørleggjar, tømrar innan elektro/automasjon eller liknande. Relevant erfaring kan kompensere for manglande utdanning
 • God teknisk forståing, praktisk anlagt og ikkje redd for å ta i eit tak
 • Gode norskkunnskaper, både skriftleg og munnleg
 • Strukturert og god på å planlegge, og god gjennomføringsevne

Personlege eigenskapar:

 • Serviceinnstilt overfor kundar og leigetakarar, generelt samarbeidsorientert og godt humør
 • Tek initiativ, og får utført arbeidet
 • Fleksibel og løysingsorientert

Driftsteknikar rapporterer til senterleiar. Arbeidsstad vil vere på Alti Førde og eigedomar som er tilknytt dette.

Vi tilbyr:

 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver i eit triveleg, inkluderande og sosialt miljø
 • Alti Forvaltning AS er i vekst, og er blant Noregs største forvaltarar av kjøpesenter/næringseigedomar
 • Fadderordning med opplæring i ulike driftssystem, rutinar og tekniske anlegg
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Samling for nytilsette ved hovudkontor
 • Tur-/aktivitetsdagar
 • Løpande medarbeidarundersøkingar
 • Fagseminar og større arrangement for tilsette
 • Tilgang til feriehusvere i Spania
 • Konkurransedyktige vilkår, gode pensjon- og personalforsikringsordningar

Spørsmål om stillinga kan rettast til:
Rolf Arne Rognaldsen, senterleiar, tlf.: 954 21 454

Søknadsfrist 4. januar 2024.