Driftstekniker

Driftstekniker

Arbeidsgiver: Bærum Kommune

Stillingstittel: Driftstekniker

Søknadsfrist: 22.01.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Lars Erik Holth
Stillingstittel: Avdelingsleder
Telefon: 959 87 315
Kontaktperson: Øivind Martinsen
Stillingstittel: Spesialrådgiver – KS/HMS/HR
Telefon: 903 64 423


Driftstekniker

Eiendomsdrift søker etter flere dyktige driftsteknikere som skal være med å drifte Bærum kommunes eiendommer.

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Kommunen har en eiendomsportefølje på om lag 625.000 m2 formålsbygg og 2300 boliger til en verdi av over 18 milliarder. Eiendom skal sikre funksjonelle, energikloke, areal- og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester. Samtidig har vi ansvar for å skape og forvalte betydelige verdier gjennom aktivt og langsiktig eierskap av bygninger og grunneiendom. Ansvaret til Eiendomsdrift er drift og vedlikehold av Bærum kommunes bygningsmasse, og de ansatte har bred kompetanse og erfaring.

Eiendomsdrift skal understøtte kommunens virksomhet ved å bidra med strategisk verdibevarende drift og vedlikehold, bidra til å utvikle og forvalte kommunens behov for funksjonell og kostnadseffektiv eiendomsforvaltning samt bidra til å utvikle eiendomsdrift i henhold til kravene som stilles til drift av Smarte bygg .

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven er å utføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver i henhold til planlagt vedlikehold og service som er beskrevet i FDV-systemet til Bærum kommune
 • Daglig oppfølging og utføring av driftsoppgaver dokumentert i FDV-systemet Plania
 • Bistå avdelingsleder og forvaltere med å etablere og oppdatere tilstandsvurdering av kommunens eiendomsmasse
 • Energioptimalisering av tekniske anlegg gjennom god teknisk drift av byggene og bruk av SD-anlegg
 • Gjennomføre kontroller, rapportere avvik, iverksette tiltak og lukke avvik innenfor ansvarsområdet, herunder kritiske fagområder som brann, radon, legionella osv.
 • Bidra til å sørge for at driften i avdelingen utføres kostnadseffektivt, med høy faglig standard i tråd med Eiendomsdrift sin strategi
 • Kontinuerlig vurdere behov, fremme forslag og tiltak som sikrer utvikling, kompetanse, økonomiske mål, medarbeidertilfredshet og kundetilfredshet
 • Delta på lovpålagte kurs/sertifiseringer
 • Være en pådriver til å tenke nytt og bidra til utvikling av fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Førerkort minimum klasse B
 • Utdannelse innenfor byggdrift eller teknisk fag/fagbrev innen tekniske byggfag
 • Allsidig relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg
 • Gode ferdigheter på bruk av IKT-utstyr og systemer som arbeidsverktøy er nødvendig
 • God kjennskap til bruk av SD-systemer

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt
 • Liker å vise resultater gjennom ditt arbeide
 • Du må jobbe selvstendig, være ansvarsbevisst og planlegge frem i tid.
 • Du må være ”på” og i forkant, for å ha kontroll og oversikt. Samtidig må du være fleksibel da ting kan endre seg raskt

Om arbeidsgiveren

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.