Driftstekniker

Driftstekniker

Arbeidsgiver: KLP Eiendom

Stillingstittel: Driftstekniker

Søknadsfrist: 22.08.2022


Spørsmål om stillingen?

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til Avantas ved Ole Erik Fremo tlf 90754797, eller teknisk sjef i KLP Eiendom Trondheim Jorunn Iren Husby på tlf 90883210.


Driftstekniker

Som Driftstekniker får du mulighet til å jobbe med klima og miljøtiltak slik at KLP Eiendom bidrar til bærekraftig eiendomsutvikling og energieffektivisering. Du vil også jobbe aktivt med å stille krav til våre leverandører slik at vi videreutvikler vår rolle i å få til et grønt skifte i Norge. Med din praktiske og digitale sans bidrar du til avdelingen slik at vi sammen kan nå våre mål.

Arbeidsoppgaver

 • Porteføljeansvar for flere bygg, herunder oppfølging av serviceavtaler og leverandører
 • Ansvar for daglig tilsyn av tekniske anlegg og fellesareal
 • Optimalisering av energiforbruk, avfallssortering og være en pådriver for at avdelingen når sine miljømål
 • Deltakelse i utskiftning av tekniske anlegg og ved mindre ombygninger/prosjekter
 • Holde dialog med kunder/leietakere

KLP Eiendom jobber med ulike digitale plattformer, både for å optimalisere driften av eiendommene og for å gjøre informasjonsflyten mot våre leietakere enklere, tydeligere og bedre. Det er viktig at du har endringsvilje og blir motivert av å prøve nye arbeidsformer. Du trives med å jobbe i team med våre interne avdelinger for å optimalisere vår leveranse til leietakerne. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med eksterne leverandører av varer og tjeneste. Du ønsker å være en pådriver for nytenking og bidra til utvikling av avdelingen.

Kvalifikasjoner

For å lykkes i stillingen har du gjerne fagbrev eventuelt annen relevant utdanning/erfaring innen automasjon, elektro, bygg eller VVS-fag. Det er en forutsetning at du har erfaring med og er fortrolig med bruk av PC, SD-anlegg og FDV- system.

Vi ønsker at du har førerkort klasse B og at vandelsattest/sikkerhetsklarering kan legges frem ved behov.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et av Skandinavias største eiendomsselskaper
 • Faglige utfordringer i et profesjonelt eiendomsmiljø i vekst
 • Gode muligheter til kompetanseutvikling
 • Et kompetent og hyggelig arbeidsmiljø med høy medarbeidertilfredshet
 • Sterk forankring og sans for miljøtankegangen og digitalisering inn i driftsfasen
 • Konkurransedyktige betingelser, med pensjonsordning i KLP og fri i jul og påske