Driftssjef

Driftssjef

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom, Region Øst (Oslo)

Stillingstittel: Driftssjef

Søknadsfrist: 23.09.2018


Spørsmål om stillingen?

Regionleder Øst Kamran Nikazm – 916 73 800


Driftssjef

Brenner du for daglig drift?

Du vil jobbe i Region øst og er en viktig bidragsyter til vårt team som i dag består av 12 dyktige medarbeidere. Vår region har ansvar for stasjoner på banestrekningene langs Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen sør, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen.

Du skal sørge for at innvendig og utvendig drift av alt areal knyttet til eiendom på stasjonsområdene, bygg og grunn er i god stand. Ditt bidrag er vesentlig slik at vi viser oss som en ledende forvalter av knutepunkt som bidrar til høy tilfredshet hos reisende, leietakere og andre som bruker stasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Driftsplanlegging, tilsyn og skjøtsel som for eksempel innebærer overvåking, oppfølging og drift av bygg, tekniske anlegg og grunn på stasjoner
 • Internkontroll og brannvern
 • Gjennomføre innkjøp samt oppfølging av driftsavtaler og rammeavtaler
 • Oppfølging av avviksmeldinger og øvrige kundehenvendelser.
 • Identifisere og gjennomføre tiltak som bidrar til høy kunde- og leietakertilfredshet.
 • Benytte gjeldende vedlikeholdssystem (Lydia) og andre digitale verktøy relevant for jobben.
 • Det kan pålegges andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør/teknisk fagskole eller tilsvarende
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • God kjennskap til byggfaget og økonomi
 • Kjennskap til myndighetskrav ifm. byggprosjekter, brannvern, HMS/SHA
 • Erfaring med innkjøp og anskaffelser og kjennskap til fredning og vern
 • Førerkort klasse B
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk

Egenskaper

 • Strukturert og nøyaktig og høy grad av selvstendighet
 • Høy gjennomføringsevne og sulten på å oppnå resultater
 • Aktivt bidra til et godt arbeidsmiljø der vi gjør hverandre gode
 • Proaktiv og ser kundens behov
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Moderne lokaler i Oslo sentrum
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vårt oppdrag er å gjøre det mer attraktivt å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen.

Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte, og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Vårt årlig investeringsnivå er på 1-2 milliarder kroner. Bane NOR Eiendom forvalter og drifter 337 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med vår sterke satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Vi er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.

Søknad merkes: 3924267427