Driftssjef

Driftssjef

Arbeidsgiver: Bane Nor Eiendom

Stillingstittel: Driftssjef

Søknadsfrist: 13.12.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Tore Arntzen
Telefon: 915 31 930
Kontaktperson: Tore Arntzen
Stillingstittel: Regionleder
Telefon: 915 31 930


Driftssjef

Om Stillingen 

Som Driftssjef eiendom vil du jobbe i Region Nord/Midt, og være en viktig bidragsyter til vårt team som består av 7 dyktige medarbeidere. Som driftssjef arbeider du tett med de øvrige team-medlemmene som er lokalisert i Trondheim og på Røros.
Regionen har ansvar for stasjonene nord for Lillehammer langs Dovrebanen og nord for Løten på Rørosbanen. I tillegg har vi Raumabanen, Meråkerbanen og Ofotbanen. Du vil være lokalisert på Mosjøen sammen med vår andre driftssjef på strekket, og jobbe tett med denne. Men det meste av tiden vil tilbringes ute på byggene i egen portefølje mellom Jørstad og Bodø.
Dine oppgaver består i å drifte stasjonene med utearealer, installasjoner og bygg. Vi har en målsetting om å bidra til høy tilfredshet hos reisende. Du skal sørge for at bygg og utearealer er i god stand og til enhver tid fremstår på en måte som underbygger Bane NOR’s målsetting om å få flest mulig til å reise med tog. Ditt bidrag er vesentlig for at vi skal kunne være en ledende forvalter av stasjoner og knutepunkt.
Det er fastsatt bestemte frekvenser for stasjonsbesøk med sjekklister for kontroll av bygningsdeler, uteområder og praktiske driftsoppgaver, så det vil bli en god del planlagte besøk. I tillegg vil jobben bestå av gjennomføring av enkle håndverkstjenester og andre tiltak på byggene inne og ute.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for innvendig og utvendig drift av alt areal knyttet til eiendom på stasjonsområdene, bygg og grunn.
 • Sterk bidragsyter til fornøyde reisende, eksterne/interne leietakere, operatører og andre brukere – bidra til høy kundetilfredshet.
 • Etterleve relevante lover, forskrifter og Bane NORs styringssystem.
 • Planlegge, prioritere samt utføre driftstiltak for å nå avtalte mål.
 • Tiltaksansvar for uønskede hendelser og avvik.
 • Ansvarlig for all internkontroll og brannvern i egen portefølje.
 • Definere nødvendige krav til leveranser fra leverandører.
 • Oppfølging av inngåtte driftsavtaler, rapportere og iverksette tiltak ved avvik.
 • Økonomistyring og anskaffelse.
 • Budsjett- og resultatansvar på kontonivå for egen eiendomsportefølje.
 • Energiovervåking – Energioptimalisering – Initiere enøktiltak.
 • Ansvar for at driften skjer iht. Bane NOR Eiendoms miljøstrategi.

Det ligger i oppgavene at man må være hands on ift egen portefølje Kjøring til eiendommer i egen portefølje blir derfor en naturlig del av jobben. Noe overnatting må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole eller tilsvarende.
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring fra eiendomsdrift i større organisasjon.
 • Førerkort klasse B.
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk.
 • God drifts- og byggeteknisk kompetanse.
 • Kjennskap om krav til universell utforming.
 • Kjennskap til eiendomsfaget og økonomi.

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og nøyaktig.
 • Høy gjennomføringsevne og sulten på å oppnå resultater.
 • Aktivt bidra til et godt arbeidsmiljø der vi gjør hverandre gode.
 • Kundeorientert og serviceinnstilt.
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Må være fleksibel

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.