Driftssjef

Driftssjef

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Driftssjef

Søknadsfrist: 26.10.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Driftssjef Kamran Nikazm – 916 73 800


Driftssjef

Du vil jobbe i Region øst og er en viktig bidragsyter til vårt team som i dag består av 12 dyktige medarbeidere. Vår region har ansvar for stasjoner på banestrekningene langs Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen sør, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen. Du vil dele driftsansvaret med andre driftssjefer i vår region.
Du skal sørge for at innvendig og utvendig drift av alt areal knyttet til eiendom på stasjonsområdene, bygg og grunn er i god stand. Ditt bidrag er vesentlig slik at vi viser oss som en ledende forvalter av knutepunkt som bidrar til høy tilfredshet hos reisende, leietakere og andre som bruker stasjonen.Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • Driftsplanlegging, tilsyn og skjøtsel som for eksempel innebærer overvåking, oppfølging og drift av bygg, tekniske anlegg og grunn på stasjoner
 • Internkontroll og brannvern
 • Gjennomføre innkjøp samt oppfølging av driftsavtaler og rammeavtaler
 • Oppfølging av avviksmeldinger og øvrige kundehenvendelser.
 • Identifisere og gjennomføre tiltak som bidrar til høy kunde- og leietakertilfredshet.
 • Benytte gjeldende vedlikeholdssystem (Lydia) og andre digitale verktøy relevant for jobben.
 • Det kan pålegges andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør/teknisk fagskole eller tilsvarende
 •  Kompetanse på oppfølging av El kontroll, legionella og brannvern av bygg
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • God kjennskap til byggfaget og økonomi
 • Kjennskap til myndighetskrav ifm. byggprosjekter, brannvern, HMS/SHA
 • Erfaring med innkjøp og anskaffelser og kjennskap til fredning og vern
 • Førerkort klasse B
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og nøyaktig og høy grad av selvstendighet
 • Høy gjennomføringsevne og sulten på å oppnå resultater
 • Aktivt bidra til et godt arbeidsmiljø der vi gjør hverandre gode
 • Proaktiv og ser kundens behov
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Utfordrende  og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer og vintertid)
 • Sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.