Driftssjef

Driftssjef

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom, Oslo

Stillingstittel: Driftssjef

Søknadsfrist: 30.09.2018


Spørsmål om stillingen?

Leder for drift og vedlikehold, Jan Rune Nordgård – 916 71 609


Driftssjef

Brenner du for å tilby gode serviceanlegg for våre togkunder?

Vi eier og forvalter 13 togverksteder som utgjør ca. 200.000 kvadratmeter bygningsmasse. Våre verksted leies i dag ut komplette til verkstedsoperatører. I konkurranseutsettingen er det lagt til grunn at verksteder leies ut direkte til togoperatører. Verkstedene skal støtte opp om en moderne og velfungerende jernbane, og det skal utvikles arealeffektive multibruker-løsninger tilpasset en fremtidig konkurransesituasjon.

Som driftssjef vil du tilhøre drift og vedlikeholdsavdelingen og vil jobbe inn mot alle verkstedene på landsbasis. Gjennom ditt daglige virke, der du gjennomfører på rett tid, pris og kvalitet, forventes det at du sørger for optimal vedlikeholdsplanlegging og tilstandsvurderinger.

Stillingen rapporterer til leder for drift og vedlikehold

Arbeidsoppgaver

 • Driftsplanlegging, tilsyn og skjøtsel som for eksempel innebærer overvåking, oppfølging og drift av bygg, tekniske anlegg og grunn på verkstedeiendommene
 • Internkontroll og brannvern
 • Sørger for at vedlikeholdsprosessen gjennomføres i et LCC-perspektiv
 • Gjennomføre innkjøp samt oppfølging av driftsavtaler og rammeavtaler
 • Oppfølging av avviksmeldinger og øvrige kundehenvendelser
 • Identifisere og gjennomføre tiltak som bidrar til høy kunde- og leietakertilfredshet.
 • Benytte gjeldende vedlikeholdssystem (Lydia) og andre digitale verktøy relevant for jobben.
 • Det kan pålegges andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør/teknisk fagskole eller tilsvarende
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • God kjennskap til byggfaget og økonomi
 • Kjennskap til myndighetskrav ifm. byggprosjekter, brannvern, HMS/SHA
 • Erfaring med innkjøp og anskaffelser og kjennskap til fredning og vern
 • Førerkort klasse B
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk

Utdanning

 • Bygg og anlegg
 • Fagskole / Fagbrev (2 år)
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Maskin / Konstruksjon
 • Transport / Spedisjon

Egenskaper

 • Du viser gjennom handling at du er dyktig til å samarbeide
 • Du har stor gjennomføringsevne og etterlever organisasjonens regler og prosedyrer
 • Du planlegger godt og er på jakt etter forbedringer i eksisterende måter å gjøre ting på
 • Du mestrer flere arbeidsoppgaver på en gang og er dyktig til å prioritere

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
 • Lønn etter avtale

 

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vårt oppdrag er å gjøre det mer attraktivt å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen.

Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte, og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Vårt årlig investeringsnivå er på 1-2 milliarder kroner. Bane NOR Eiendom forvalter og drifter 337 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med vår sterke satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Vi er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.

Søknad merkes  3924028218