Driftssjef

Driftssjef

Arbeidsgiver: Bane Nor Eiendom

Stillingstittel: Driftssjef

Søknadsfrist: 01.05.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Trine Jørgensen

Telefon 988 99 400


Driftssjef

Nå har du muligheten til å jobbe som Driftssjef her
Som driftssjef har du ansvar for innvendig og utvendig drift av alt areal knyttet til Oslo S og Nationaltheatret stasjon.

Det er viktig at eiendommene fremstår på en god måte, og du vil være en viktig bidragsyter til at den daglige driften på stasjonen fungerer optimalt. Bane NOR Eiendom er opptatt av at knutepunktene bidrar til høy tilfredshet hos reisende, leietakere og andre som bruker stasjonen.

Driftssjefen følger opp de eksterne ressursene på håndverkertjenester, og har også ansvaret for å følge opp avtalene med våre leverandører. Det er tekniske anlegg i porteføljen og det er ønskelig med kompetanse på tekniske anlegg, brannvern og FDV.

Du blir en viktig bidragsyter og vil jobbe i et team med 8 personer som har ansvaret for drift, forvaltning, utleie og vedlikehold av Oslo S og Nationaltheatret stasjon. Du vil være en av to driftssjefer i teamet. Vi har en svært variert portefølje når det gjelder bygningstyper, kompleksitet og leietakere. Ditt ansvar som driftssjef vil være å sikre profesjonell drift og eierskap til våre eiendommer i fellesskap med teamet.

Stillingen vil rapportere til regionleder som har ansvar for en spennende eiendomsportefølje på Oslo S og Nationaltheatret stasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Driftsplanlegging, internkontroll tilsyn og skjøtsel, overvåking, oppfølging og drift av bygg og tekniske anlegg
 • Brannvernleder
 • Gjennomføre innkjøp samt følge opp drifts- og rammeavtaler
 • Oppfølging av avviksmeldinger og øvrige kundehenvendelser
 • Identifisere og gjennomføre tiltak som bidrar til høy kunde- og leietakertilfredshet
 • Benytte gjeldende vedlikeholdssystem (Lydia) og andre digitale verktøy for jobben
 • Oppfølging av tekniske anlegg herunder SD-anlegg
 • Energioppfølging og optimalisering av energiforbruk
 • Oppfølging av FDV dokumentasjon

Kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole/fagbrev
 • Erfaring innenfor teknisk drift/forvaltning av eiendom
 • Det er en fordel med ledererfaring
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • En initiativtaker, du handler når andre nøler
 • Kundeorientert, du vurderer hver handling og avgjørelse opp imot dens innvirkning på kunden
 • En lagspiller, du deler informasjon og ekspertise for å oppnå ønskede resultater
 • En god kommunikator, du formidler informasjon med klarhet og letthet, både muntlig og skriftlig

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Kontaktinformasjon
Rekrutterende leder: Jørgen Lillehol, Regionleder
(+47) 97439130 | ? Jorgen.Lillehol@banenor.no

Rekrutteringsrådgiver: Trine Jørgensen , Rekrutterer, Search and Select, Personalhuset Norge
+47 988 99 400 | ? trine.jorgensen@personalhuset.no

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.