Driftssjef

Driftssjef

Arbeidsgiver: Bane NOR SF

Stillingstittel: Driftssjef

Søknadsfrist: 24.01.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Jørgen Lillehol
Telefon: 974 39 130
Stillingstittel: Regionleder


Driftssjef

Med ca. 220 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder.
Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

Som driftssjef har du ansvar for innvendig og utvendig drift av alt areal knyttet til Oslo S og Nationaltheatret stasjon. Ditt bidrag er vesentlig slik at eiendommene fremstår på en god måte samt at Bane NOR Eiendom viser seg som en ledende forvalter av knutepunkt som bidrar til høy tilfredshet hos reisende, leietakere og andre som bruker stasjonen. Vi benytter eksterne ressurser på håndverktjenester, samt at vi har en omfattende FS-avtale med ISS som må følges opp av driftssjef. Det er tekniske anlegg i porteføljen, og det er ønskelig med kompetanse på tekniske anlegg, brannvern og FDV.

Du blir en viktig bidragsyter og vil jobbe i et team med 8 personer som har ansvaret for drift, forvaltning, utleie og vedlikehold av Oslo S og Nationaltheatret stasjon. Du vil være en av to driftssjefer i teamet. Vi har en svært variert portefølje når det gjelder bygningstyper, kompleksitet og leietakere. Ditt ansvar som driftssjef vil være å sikre profesjonell drift og eierskap til våre eiendommer i fellesskap med teamet.

Stillingen vil rapportere til regionleder som har ansvar for en spennende eiendomsportefølje på Oslo S og Nationaltheatret stasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Driftsplanlegging, tilsyn og skjøtsel som for eksempel innebærer overvåking, oppfølging og drift av bygg, tekniske anlegg og grunn på stasjoner
 • Internkontroll, legionella og brannvern
 • Gjennomføre innkjøp samt følge opp drifts- og rammeavtaler
 • Oppfølging av avviksmeldinger og øvrige kundehenvendelser
 • Identifisere og gjennomføre tiltak som bidrar til høy kunde- og leietakertilfredshet
 • Benytte gjeldende vedlikeholdssystem (Lydia) og andre digitale verktøy for jobben
 • Oppfølging av tekniske anlegg herunder SD-anlegg
 • Energioppfølging og optimalisering av energiforbruk
 • Oppfølging av FDV dokumentasjon
 • Bistå ved ulike befaringer, samt ved inn- og utflytting av leietakere

Kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole/fagbrev eller tilsvarende
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Kompetanse på oppfølging, og dokumentasjon av El-kontroll, legionella og brannvern
 • God kjennskap til byggfaget og økonomi
 • Kjennskap til myndighetskrav ifm. byggprosjekter, brannvern, HMS/SHA
 • Erfaring med innkjøp og anskaffelser og kjennskap til fredning og vern
 • Førerkort klasse B
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk
 • God teknisk kompetanse

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og nøyaktig og høy grad av selvstendighet
 • Du har høy gjennomføringsevne og sulten på å oppnå resultater
 • Du bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø der vi gjør hverandre gode
 • Du er proaktiv og ser kundens behov
 • Du har meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.