Driftsledere

Driftsledere

Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo

Stillingstittel: Driftsledere

Søknadsfrist: 10.08.2021


Spørsmål om stillingen?

Kontaktinformasjon

Seksjonsleder Steffen Hellesø  tel. +47 95841237


Driftsledere

Om stillingen

Driftsledere- bygg, fire stillinger.
Eiendomsavdelingen ved UiO arbeider hele tiden med profesjonalisering av egen virksomhet. Innenfor bygningsdrift betyr det blant annet at vi
arbeider iht. tydelige tjenestebeskrivelser, og vi spesialiserer nå vårt driftspersonell innen teknisk bygningsdrift og brukerservice. Seksjon for bygningsdrift har gjennomført en OU-prosess og organisert bygningsdrift i fire geografiske områder med ansvar for en definert eiendomsportefølje, samt en Brukerserviceavdeling som har ansvar for oppfølging av avtalte leveranser og tjenester mellom bruker og EA. Vi arbeider systematisk med
energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold.
Vi søker nå 4 engasjerte driftsledere til teknisk bygningsdrift. Er du en positiv og løsningsorientert person som ønsker å jobbe sammen for å oppnå seksjonens mål ? Da er du en av de vi leter etter til våre team! Hver stilling blir knyttet til et av driftsområdene. Ved behov kan driftslederen også arbeide ved andre driftsområder, dette for å gi fleksibilitet, utvikling og utfordringer i både oppgaver og ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver
 • Løpende drift  og vedlikehold av bygninger, herunder utføre og administrere internkontroll
 • Utførelse og oppfølging av avtalte leveranser mellom brukere og EA
 • Ansvar for å følge opp leverandører og avtaler
 • Ansvar for å følge opp prosjekter
 • Diverse administrative oppgaver, inkludert utvikling og dokumentasjon av rutiner og standardsvar
 • Beredskaps- og sikkerhetsoppgaver
 • Arbeidsledelse, herunder også kompetansedeling
 • HMS-ansvar for egne oppgaver
 • Andre oppgaver etter avtale med leder

Kvalifikasjonskrav 

 • Teknisk utdanning som er relevant for bygg-drift. Ingeniørutdanning vil bli vektlagt
 • Fagbrev innen relevante fagfelt vil være en fordel, fortrinnsvis innen VVS/elektro/automasjon
 • Realkompetanse kan kompansere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra drift og vedlikehold av bygninger kreves
 • Erfaring med administrative oppgaver er en fordel
 • Erfaring fra prosjektarbeid er en fordel
 • Relevant IT-kompetanse, spesielt innen byggdrifter-faget og enkelte administrative systemer
 • God framstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Du har pågangsmot, er resultatorientert i ditt arbeid og har god gjennomføringsevne.
 • Du er selvstendig, strukturert, planlegger og gjør klare prioriteringer.
 • Du har gode kommunikasjon- og formidlingsevner, og er en god bidragsyter til et positivt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø.
 • Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre oppgavene. Personlig egnethet for stillingen vil bli spesielt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger, god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som driftsleder SKO 1137 i lønnsspenn mellom kr 499.500 til kr 543.500,- avhengig av kompetanse/erfaring,  ltr. 55 til 60.
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søkere vil kontaktes etter søknadsfrist. Vi ber søkere være spesielt oppmerksomme på forlenget frist før søknader til stillingene.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.