Driftsleder/driftsingeniør

Driftsleder/driftsingeniør

Arbeidsgiver: Statsbygg, Trøndelag

Stillingstittel: Driftsleder/driftsingeniør

Søknadsfrist: 20.10.2019


Spørsmål om stillingen?

 • Underdirektør Elin Grete Budal – 915 81 651


Driftsleder/driftsingeniør

Statsbygg har ledig stilling som driftsleder/driftsingeniør for sine eiendommer i nordre del av Trøndelag. Stillingen vil være tilknyttet den delenav driftsteamet som følger opp Statsbyggs eiendommer fra Stjørdal i sør tilNamsos og Snåsa i nord. Eiendommene er spredt på Statsbyggs sektorer innenuniversitet og høgskoler, justis og samfunnseiendommer.De ansatte i teamet er i dag fordelt på to lokasjoner, Nord Universitet Levanger og Statens Hus på Steinkjer.Stillingeninnebærer et planleggings- og koordineringsansvar for de andre driftsmedarbeiderne i teamet, mener ikke tillagt personalansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og følge opp at driftsoppgaver i team-området gjennomføres, for å oppfylle Statsbyggs krav til leveranse, internkontroll og måloppnåelse innen virksomhetens satsingsområder
 • Sørge for at teamets ressurser og kompetanse blir utnyttet på tvers av de to lokasjonene, Steinkjer og Levanger, på en hensiktsmessig og effektiv måte
 • Planlegge og følge opp gjennomføring av vedlikeholdstiltak
 • Koordinere henvendelser fra kunder og følge opp leverandører
 • Innkjøp etter forskrift om offentlige anskaffelser, administrasjon og fakturabehandling
 • Systematisering av dokumentasjon og rutiner i samsvar med eiendommenes internkontrollsystem
 • Være tilgjengelig utførende ressurs i driftsteamet etter behov
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på fagskole eller bachelornivå, fortrinnsvis innen tekniske fag
 • Søkere med fagbrev innen VVS/automasjon/elektro/ bygg/FDV eller tilsvarende, og med solid relevant erfaring, vil også vurderes
 • Erfaring fra ledelse/planlegging/koordinering av arbeidsoppgaver og personell vil bli vektlagt
 • God økonomisk og administrativ forståelse er en forutsetning
 • Gode ferdigheter og erfaring med daglig bruk av IKT-baserte systemer og utstyr er nødvendig
 • Erfaring med bruk av databaserte FDV-verktøy og SD-anlegg er en fordel
 • Bygningsfaglig interesse og forståelse for moderne drift og forvaltning av eiendom
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig
 • Før tilsetting må det kunne fremlegges uttømmende og utvidet politiattest som kan godkjennes av Kriminalomsorgen

Personlige egenskaper

 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • Evne til å tenke helhetsløsninger
 • Selvstendig og engasjert
 • Evne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt
 • Opptatt av effektivitet og optimalisering

Vi tilbyr

 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid, overtidsbetaling og gode velferdsordninger, som for eksempel støtteordning for trening
 • Stillingen avlønnes i stillingskoden som enten driftsleder eller overingeniør fra kr 470 000,- til 620 000,-. For innplassering i koden overingeniør kreves utdanning på bachelornivå. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.

Om arbeidsgiveren

 

 

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.