Driftsleder

Driftsleder

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom, Bergen

Stillingstittel: Driftsleder

Søknadsfrist: 18.11.2019


Spørsmål om stillingen?


Driftsleder

Vi søker en operativ driftsleder til vårt serviceanlegg!Bane NOR eier og forvalter 13 togverksteder, som tilsammen utgjør ca. 200.000 kvadratmeter bygningsmasse. Våre verksteder leies i dag ut komplette til verkstedsoperatører. I konkurranseutsettingen er det lagt til grunn at verksteder leies ut direkte til togoperatører. Verkstedene skal støtte opp om en moderne og velfungerende jernbane, og det skal utvikles arealeffektive multibruker-løsninger tilpasset en fremtidig konkurransesituasjon.
Vi søker en driftsleder for region vest som består av verksteder i Bergen, Stavanger og Flom. Du får ansvar for å sikre driften av bygg inkludert tekniske anlegg. Samt sørge for at anleggene opprettholder forutsatt kvalitet og tilfredsstiller HMS og myndighetskrav. Driftsleder vil være kontaktperson mellom leietaker og verkstedets funksjonalitet, følge opp eksterne serviceavtaler og sørge for at verkstedene er effektive og er disponibel til leietaker i hht leiekontraker
Verkstedene er forskjellige utformet og ligger geografisk spredt. Det innebærer noe reising da det forventes tilstedeværelse på verkstedene.

Hovedbase vil i hovedsak være Bergen, men noe tilstedeværelse i Stavanger vil bli forventet.

Stillingen rapporterer til Drifts og vedlikeholdssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppfølgning av Bane Nor Eiendom Verksteder knyttet til region vest, herunder budsjett ansvar.
 • Bidra til å profesjonalisere verkstedene ved å sikre effektive drift og optimale serviceavtaler
 • Delta i prosjekter som er relevant til drift anlegg og utstyr
 • Følge opp og bruke vedlikeholds styringssystemet Lydia
 • Samarbeide tett med Eiendomssjef og kunne fungere som stedfortreder ved hans fravær
 • Tett dialog med leietakere for å sikre optimal og forventet oppetid på verkstedene
 • Bidra aktivt i prosesser og prosjekter i verkstedsavdelingen
 • Optimalisere ressursbruk gjennom økt fleksibilitet, profesjonalisering og Lean- basert drift
 • Sørge for at avdelingene følger gjeldende krav og lover relatert til sikkerhet, kvalitet, HMS og ytre miljø
 • Driftsleder kan pålegges andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen automasjon/El/bygg eller lignende
 • Ingeniør/ teknisk fagskole er en fordel
 • Lang og relevant praksis kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Kjennskap til verksteddrift vil være en fordel
 • Kjennskap til gjeldene krav og lover relevant for jobben
 • Gode IT kunnskap
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevner på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, målrettet og engasjert med god gjennomføringsevne
 • Du er empatisk, lyttende, analytisk, og behersker å kunne jobbe selvstendig.
 • Du er handlingsorientert og en pådriver, i tillegg til å inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert fagmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
 • Personalbillett med YVs tog
 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.