Driftsleder

Driftsleder

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom Trondheim

Stillingstittel: Driftsleder

Søknadsfrist: 28.10.2019


Spørsmål om stillingen?

 • Jan Rune Nordgård – 916 71 609


Driftsleder

Vi søker en nyskapende leder til vårt serviceanlegg!Bane NOR eier og forvalter 13 togverksteder, som tilsammen utgjør ca. 200.000 kvadratmeter bygningsmasse. Våre verksteder leies i dag ut komplette til verkstedsoperatører. I konkurranseutsettingen er det lagt til grunn at verksteder leies ut direkte til togoperatører. Verkstedene skal støtte opp om en moderne og velfungerende jernbane, og det skal utvikles arealeffektive multibruker-løsninger tilpasset en fremtidig konkurransesituasjon.Som driftsleder på Marienborg verksted er ditt ansvar å sikre at driften av bygg og fasiliteter har god kvalitet og tilfredsstiller myndighetskrav. Driftsleder vil ha 6 medarbeidere og skal være synlig og tilstedeværende i verkstedmiljøet, samt bidra til at Bane NOR Eiendoms visjon, verdier og målsetninger realiseres.Stillingen rapporterer til Drifts og vedlikeholdssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, utvikle og profesjonalisere avdelingen med sikte på bedre ressursutnyttelse
 • Bidra aktivt i prosesser og prosjekter i verkstedsavdelingen
 • Optimalisere ressursbruk gjennom økt fleksibilitet, profesjonalisering og Lean- basert drift
 • Sørge for at avdelingen følger gjeldende krav og lover relatert til sikkerhet, kvalitet, HMS og ytre miljø
 • Delta i enhetens beredskaps/ vaktordning team
 • Driftsleder kan pålegges andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør/ teknisk fagskole
 • Lang og relevant praksis kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Leder erfaring fra tilsvarende stillinger
 • Kjennskap til gjeldene krav og lover relevant for jobben  Gode IT kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å utvikle medarbeidere gjennom ansvarliggjøring og veiledning
 • Du legger til rette for at medarbeidere motiveres, utvikles og spiller hverandre gode
 • Du er strukturert, målrettet og engasjert med god gjennomføringsevne
 • Du er empatisk, lyttende og analytisk tenkende
 • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert fagmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
 • Personalbillett med YVs tog
 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.