Driftsleder

Driftsleder

Arbeidsgiver: Statsbygg, Oslo

Stillingstittel: Driftsleder

Søknadsfrist: 02.09.2019


Spørsmål om stillingen?

 • Eiendomsforvalter Kristi Nyblin – 482 73 098


Driftsleder

Statsbygg, Drift- og vedlikeholdsavdelingen, har ledig stilling som driftsleder i Oslo. Stillingen vil tilhøre et driftsteam på ca 12 ansatte som drifter og vedlikeholder flere kultureiendommer i Oslo, bl.a Nasjonalmuseet, Operaen og Oslo Bispegård. Statsbygg har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommene. Driftslederen er tiltenkt å ha base ved det nye Nasjonalmuseet.  Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum er i sluttfasen og den som ansettes vil i en periode være med på testing, prøvedrift og ferdigstillelse før eiendommen går over i ordinær drift. Som eier og utleier bestreber Statsbygg seg på å ha et godt og konstruktivt samarbeid med våre kunder. God kundebehandling er derfor viktig i alle ledd i vår organisasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av eiendommenes drifts- og vedlikeholdsoppgaver i henhold til internkontrollsystem
 • Vedlikeholdsplanlegging og oppfølging av vedlikeholdstiltak
 • Bestilling og oppfølging av håndverkertjenester og servicefirmaer samt fakturabehandling
 • Daglig oppfølging av leietaker og leverandører
 • Bidra med fagkunnskap overfor interne og eksterne aktører på eiendommen
 • Delta i tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen relevant fagområde, f. eks. murer, tømrer, rør eller byggdrifter. Andre fagbrev relevant for eiendomsdrift vil også komme i betraktning
 • Tverrfaglig forståelse innen bygg og eiendom og kjennskap til drift og vedlikehold av eiendom
 • God erfaring i bruk av databaserte systemer og evne til å sette seg inn i nye dataverktøy
 • Interessert i å bidra til gjennomføring av ENØK-tiltak og miljøvennlig eiendomsdrift
 • Interesse for brannforebyggende arbeid
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Trives med utfordrende oppgaver og høyt tempo
 • Selvstendig, engasjert og beslutningslojal
 • Evne til å skape gode relasjoner og samarbeid
 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Som en av Norges mest profesjonelle eiendomsforvalter og prosjektgjennomfører, tilbyr vi utfordrende og faglig krevende arbeidsoppgaver
 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Arbeidstøy
 • Mobiltelefonordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Støtte til treningsaktivitet
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ for driftsleder kode 1137 fra kr 449 300,- til kr 552 800,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov.

Om arbeidsgiveren

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Søknad merkes   4112928021