Driftsleder

Driftsleder

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Driftsleder

Søknadsfrist: 24.04.2019


Spørsmål om stillingen?

 • HR-sjef Tine Wenner – 920 82 441
 • Vedlikeholdssjef Jan Rune Nordgård – 916 71 609


Driftsleder

Brenner du for å tilby gode serviceanlegg til våre togkunder?

Vi eier og forvalter 13 togverksteder som utgjør ca. 200.000 kvadratmeter bygningsmasse.Våre verksted leies i dag ut komplette til verkstedsoperatører. Ikonkurranseutsettingen er det lagt til grunn at verksteder leies ut direkte tiltogoperatører. Verkstedene skal støtte opp om en moderne og velfungerendejernbane, og det skal utvikles arealeffektive multibruker-løsninger tilpasseten fremtidig konkurransesituasjon.

Som driftsleder på Grorudverksted er ditt ansvar å ivareta en sikker og god driftskontroll av bygg og fasiliteter, som vil medvirke til at Bane NOR Eiendoms visjoner, verdier og målsettinger realiseres. Driftsleder skal være synlig i verkstedmiljøet og sørge for at driften preges av god kvalitet, trygg HMS og myndiggjorte medarbeidere.

Stillingen rapporterer til Vedlikeholdssjef

Arbeidsoppgaver

 • Lede, utvikle og profesjonalisere avdelingen med sikte på optimal ressursutnyttelse.
 • Bidra aktivt i prosesser og prosjekter som gir utvikling gjennom tverrfaglig samhandling
 • Optimalisere ressursbruken gjennom større fleksibilitet og mulighetene til å rendyrke og profesjonalisere gjennom Lean- basert drift.
 • Sørge for at avdelingen følger gjeldene krav og lover relatert til sikkerhet, kvalitet, HMS og ytre miljø
 • Delta i enhetens beredskaps/ vaktordning team
 • Driftsleder kan pålegges andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller av hensyn til ressursdisponering er nødvendig ågjennomføre

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør/ teknisk fagskole
 • Fagbrev med lang erfaring innen relevant fag
 • Lang og relevant praksis kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Ledererfaring fra tilsvarende stillinger
 • Kjennskap til gjeldene krav og lover relevant for jobben
 • Gode IT kunnskap

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å utvikle medarbeidere gjennom ansvarliggjøring og veiledning
 • Du legger til rette for at medarbeidere motiveres, utvikles og spiller hverandre gode
 • Du er strukturert, målrettet og engasjert med god gjennomføringsevne
 • Du er empatisk, lyttende og analytisk tenkende
 • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert fagmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetalt
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktører. Vi forvalter en eiendomsportefølje på 3.000 bygg og 3.450 leiekontrakter og med en anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom forvalter og driver 336 operative togstasjoner og -holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Vi har også mer enn 230 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene våre er på ca. 1,2 milliarder kroner.

Vi er 210 ansatte i virksomheten.Med vår sterke satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Virksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR og understøtter jernbanens drift og trafikkavvikling.