Driftsleder

Driftsleder

Arbeidsgiver: Bane NOR SF

Stillingstittel: Driftsleder

Søknadsfrist: 08.08.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Bjørn Gunnar Redergård

Telefon918 86 552


Driftsleder

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører Med ca. 220 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsvirksomheten er en viktig inntektskilde for Bane NOR.

 

Bane NOR Eiendom eier og forvalter 13 togverksteder, som til sammen utgjør ca. 200.000 kvadratmeter bygningsmasse. Våre verksteder leies i dag ut komplette til verkstedsoperatører. I konkurranseutsettingen er det lagt til grunn at verksteder leies ut direkte til togoperatører. Verkstedene skal støtte opp om en moderne og velfungerende jernbane, og det skal utvikles arealeffektive multibruker-løsninger tilpasset en fremtidig konkurransesituasjon.

 

Vi ser etter deg som brenner for kontinuerlig forbedring og har kunden i fokus. Som Driftsleder vil du ha en viktig rolle med ansvar for å for å sikre gode prosesser og effektivitet på verkstedene. I verkstedene våre har vi et bredt spekter av fagfolk som samarbeider med hverandre og bruke kunnskapen til å drifte verkstedene på best mulig måte. Du vil ha en operativ rolle der du sammen med dine kolleger jobber med korrektivt og forbyggende vedlikehold på verkstedene på Østlandsområdet. Det er viktig for oss at du som Driftsleder inspirerer og motiverer dine kolleger i en hektisk hverdag.

 

Du vil få en viktig lederrolle hos oss der du vil se at ditt arbeid, sammen med dine kolleger, påvirker vårt omdømme gjennom profesjonell og serviceinnstilt kundebehandling.

 

Stillingen rapporterer til Eiendomssjef. Vi ser frem til å motta din søknad og vi vurderer søknader fortløpende.

 

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Driftsleder for eiendommene og verkstedsutsyret tilknyttet Marienborg, Støren og Bodø. Noe reising må påregnes
 • Budsjettansvar og økonomioppfølging av egen avdeling
 • Personalansvar for seks driftsteknikere
 • Etablering og oppfølging av serviceavtaler med eksterne leverandører
 • Skape gode og tydelige grensesnitt for brukere av verksteder
 • Oppfølging av gjeldene lovverk og krav til kvalitet, HMS og ytre miljø
 • Organisere, gjennomføre og dokumentere vedlikeholdstiltak innenfor fagområdet
 • Delta aktivt i tverrfaglig samhandling og utvikling lokalt og sentralt
 • Lede og delta i prosjekter på verkstedene

 

 

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør/ teknisk fagskole
 • Lang og relevant praksis kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Ledererfaring fra tilsvarende stillinger
 • Kjennskap til offentlig regelverk

 

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

 

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å utvikle medarbeidere gjennom ansvarliggjøring og veiledning
 • Du legger til rette for at medarbeidere motiveres, utvikles og spiller hverandre gode
 • Du er strukturert, målrettet og engasjert og har stor gjennomføringsevne
 • Du er empatisk, lyttende og analytisk tenkende
 • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende