Driftsleder

Driftsleder

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Driftsleder

Søknadsfrist: 07.03.2022


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson
Rolf Schûffner
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
992 13 813
Kontaktperson
Øivind Martinsen
Stillingstittel
Spesialrådgiver
Telefon
903 64 423


Driftsleder

Eiendomsdrift søker etter en operativ driftsleder for bolig.

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Kommunen har en eiendomsportefølje på om lag 625.000 m2 formålsbygg og 2.300 boliger, til en verdi av over 18 milliarder. Eiendom skal sikre funksjonelle, energikloke, areal- og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester. Samtidig har vi ansvar for å skape og forvalte betydelige verdier gjennom aktivt og langsiktig eierskap av bygninger og grunneiendom. Ansvaret til Eiendomsdrift er drift og vedlikehold av Bærum kommunes bygningsmasse, og de ansatte har bred kompetanse og erfaring.

Som operativ driftsleder for Bolig vil du få ansvaret for ca. 630 boliger.

Arbeidsoppgaver

 • Operativ driftsleder i avdelingen for Bolig og tildele oppgaver til egne driftsteknikere
 • Daglig oppfølging av driftsoppgaver i FDV-systemet Plania
 • Påse at arbeidsordrer blir utført og kvittert ut i FDV-systemet Plania
 • Oppfølgingssamtaler med forvaltere og Boligbistand
 • Følge opp HMS-tiltak i avdelingen, herunder riktig bruk av verneutstyr, sikkerjobbanalyse og HMS-kompetanse
 • Bistå Eiendomsdrift ved drift, vedlikehold (FDV) og utvikling av avdelingens eiendomsmasse
 • Bistå avdelingsleder og forvaltere med å etablere og oppdatere tilstandsvurdering av kommunens eiendomsmasse
 • Bistå med energioptimalisering gjennom god teknisk drift og bruk av SD-anlegg
 • Gjennomføre kontroller, rapportere avvik, iverksette tiltak og lukke avvik innenfor ansvarsområdet, herunder kritiske fagområder som brann, radon og legionella osv
 • Bidra til å sørge for at driften i avdelingen utføres kostnadseffektivt, med høy faglig standard i tråd med Eiendomsdrift sin strategi
 • Kontinuerlig vurdere behov, fremme forslag og tiltak som sikrer utvikling, kompetanse, økonomiske mål, medarbeidertilfredshet og kundetilfredshet

Kvalifikasjoner

 • Relevant bygg-/driftsteknisk kompetanse, gjerne med erfaring fra entreprenørvirksomhet, alternativt annen relevant utdanning der kompetanse og lederegenskaper fra tilsvarende virksomheter kan dokumenteres
 • God kompetanse innenfor forvalting, drift, vedlikehold og bruk av FDV-systemer (Plania)
 • Generell ledererfaring
 • Gode generelle datakunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper, der plan- og gjennomføringsevner står i fokus
 • Evne til å samarbeide både eksternt og internt, samt motivere og utvikle medarbeiderne