Driftsingeniør

Driftsingeniør

Arbeidsgiver: Statsbygg, Oslo

Stillingstittel: Driftsingeniør

Søknadsfrist: 05.01.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Underdirektør Jan Sorkness – 482 21 635


Driftsingeniør

Statsbygg, drift- og vedlikeholdsavdelingen, har to ledige stillinger som driftsingeniør med arbeidsledelse i område Oslo. Avdelingen for Drift og vedlikehold er ansvarlig for effektiv drift og verdibevarendevedlikehold av Statsbyggs eiendommer. Avdelingen er geografisk organisert i 6 områder med tilsammen ca 300 ansatte, og ernærmest våre brukere og eiendommer i det daglige. God kundebehandling er viktig i alle ledd i vår organisasjon.Statsbygg bruker først og fremst egne ressurser,- ansatte med inngående kjennskap til eiendommene, men kjøper også drifts- ogvedlikeholdstjenester i det private markedet. Statsbygg vil ta vare påkulturhistorien som eiendommene representerer. Vi vil være i første rekke nårdet gjelder å ta vare på miljøet og ta i bruk teknologi for bedreeiendomsdrift. Statsbygg er Norges største eiendomsforvalter i sivil sektor.

Område Oslo er det minste, men samtidig største området. Vi drifter og vedlikeholder ca. 730 000 kvm med eiendomsmasse. Vår portefølje inneholder mange spennende bygninger som er godt synlige i bybildet, eks. Operaen, nytt nasjonalmuseum, eiendomsmassen i regjeringskvartalet, Slottet m.m. Det er totalt 5 driftsteam i område Oslo. Stillingene er tiltenkt henholdsvis teamet i regjeringskvartalet og teamet som drifter tekniske bygg (Riksarkivet, STAMI, Folkehelseinstituttet m.m.). Begge team består av ca 14-16 medarbeidere, og det er til sammen 2-3 arbeidsledere i hvert team. Arbeidslederne skal ivareta planleggings- og koordineringsansvaret for teamet. De som ansettes skal være med på å videreutvikle og effektivisere driftsteamene, da spesielt med tanke på ny teknologi, klima og miljø. Den ene stillingen inngår også i en vaktordning, hvor arbeidsleder også har ansvaret for koordineringen av selve vaktordningen. Stillingene er ikke tillagt personalansvar. Vedkommende rapporterer til respektiv underdirektør. Arbeidssted vil kunne være på de ulike eiendommenes driftssentraler og på områdekontoret.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og følge opp at lovpålagte oppgaver som internkontroll samt løpende driftsoppgaver. Vedlikeholdstiltak i teamet planlegges og gjennomføres for å oppfylle Statsbyggs krav tilleveranse og måloppnåelse innen virksomhetens satsningsområder
 • Bestilling og oppfølging av håndverkertjenester og serviceavtaler, samt fakturabehandling
 • Daglig oppfølging av leietaker og leverandører
 • Bidra med fagkunnskap overfor interne og eksterne aktører på eiendommen
 • Delta i tverrfaglig samarbeid
 • Systematisering av dokumentasjon og rutiner i samsvar med internkontrollsystem
 • Bidra aktivt til at Statsbygg når de mål som er satt innenfor de ulike satsningsområdene, eks. miljø, energi og universell utforming
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Bachelornivå, fortrinnsvis innenfor vvs/automasjon eller FDVU
 • Minimum 3-5 års relevant erfaring innen drift og vedlikehold av eiendom
 • Tverrfaglig forståelse for moderne drift, vedlikehold og forvaltning av eiendom
 • Interesse i å bidra til gjennomføring av ENØK-tiltak og miljøvennlig eiendomsdrift
 • Erfaring fra arbeidsledelse/planlegging/koordinering av arbeidsoppgaver
 • God økonomisk og administrativ forståelse vil bli vektlagt
 • Gode ferdigheter og erfaring med daglig bruk at IKT-basert systemer og utstyr er nødvendig

Personlige egenskaper

 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • Evnen til å samarbeide og skape gode relasjoner internt og eksternt
 • Opptatt av effektivitet og optimalisering
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
 • Vedkommende som søker jobb i regjeringskvartalet må kunne sikkerhetsklareres til nivå hemmelig.

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i tverrfaglig miljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for  boliglån gjennom Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidsordning
 • Gode velferdsordninger, f.eks støtte til treningsaktiviteter
 • Stillingen avlønnes i stillingskoden som overingeniør fra kr 500 000 – 650 000,-. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner.  Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Om arbeidsgiveren

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Statsbygg er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av eksempelvis alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.