Drifts- og vedlikeholdssjef

Drifts- og vedlikeholdssjef

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom

Stillingstittel: Drifts- og vedlikeholdssjef

Søknadsfrist: 28.04.2019


Spørsmål om stillingen?

Regionleder Jernbaneiendom Nord Øst Tove R. Stenheim Solbakken  – 917 74 845


Drifts- og vedlikeholdssjef

Vi søker engasjert Drifts- og vedlikeholdssjef

Vi søker drifts- og vedlikeholdssjef til avdelingen Jernbaneeiendom i Oslo.  Avdelingen har ansvar for en spennende eiendomsportefølje bestående av all eiendom Bane NOR disponerer, med unntak av stasjonsområder innenfor et geografisk avgrenset område. Porteføljen er svært variert hva gjelder type eiendom, leietakere, prosjekter mm.Som drifts- og vedlikeholdssjef har du ansvar for å sikre profesjonell drift og eierskap av Bane NORs eiendommer. Vi søker deg som evner å ivareta rollene som prosjekteier og prosjektleder for store og små prosjekter på våre eiendommer innenfor en geografisk portefølje. Du evner og lede prosjekter i egen regi, så vel som å bestille fra eksterne utførere der du ivaretar prosjekteierrollen og er ansvarlig for prosjekter fra A – Å, gjennom utarbeidelse av konkurransegrunnlag / bestilling, gjennomføring og innhenting av sluttdokumentasjon.Du vil jobbe i et tverrfaglig team med en svært variert portefølje hva gjelder bygningstyper, kompleksitet, leietakere og prosjekter. Ditt ansvar som drifts- og vedlikeholdssjef vil være å sikre profesjonell drift og eierskap til våre eiendommer i fellesskap med forvalter og eiendomssjef.Stillingen innebærer ikke personalansvar og du vil rapportere til regionleder.

Arbeidsoppgaver

 • Administrasjon og ansvar for drift og vedlikehold av definert eiendomsportefølje samt lede vedlikeholdsprosjekter
 • Forestå typiske eiendomsrelaterte leietakeroppgaver og ha ansvar for brannvern og myndighetskrav
 • Gi råd for oppgradering og utvikling av bygg Kontrollert og systematisk oversikt over tilstandsbasert vedlikehold og fornying i et både kort og langsiktig perspektiv
 • Sikre god og økonomisk drift i kost-nytte-perspektiv både i forhold til eierrollen og brukerrollen

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker at du har relevant erfaring og utdanning fortrinnsvis ingeniør innen bygg, vvs, elektro, automasjon eller tilsvarende samt byggteknisk forståelse
 • For å lykkes i stillingen må du ha driftsrettet eiendoms- og forvalterkompetanse
 • Du kan forskjellen på eier- og leietakeroppgaver, samt betydning av særavtaler rundt dette
 • Førerkort kl B

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og legger hensiktsmessige planer som gjennomføres
 • Du har gode samhandlingsevner og vet hvordan du skaper gode relasjoner internt og eksternt
 • Du er selvgående, systematisk og setter deg inn i nye arbeidsoppgaver raskt
 • Vi legger vekt på frihet under ansvar slik at du må kunne prioritere og styre ressursbruken din på en effektiv måte

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert fagmiljø
 • Moderne lokaler nær Oslo S
 • Personalbillett med alle VY sine tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode pensjonsordninger

Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR