Drifts- og vedlikeholdssjef

Drifts- og vedlikeholdssjef

Arbeidsgiver: Bane NOR Eiendom Kristiansand

Stillingstittel: Drifts- og vedlikeholdssjef

Søknadsfrist: 22.06.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Regionsleder jernbaneeiendom Bjørn-Olav Enger – 916 57 190


Drifts- og vedlikeholdssjef

Vil du jobbe med eiendom i et tverrfaglig team? Vi søker drifts- og vedlikeholdssjef

Vi har ledig stilling som drifts- og vedlikeholdssjef i avdelingen jernbaneeiendom.

Våre drifts- og vedlikeholdssjefer skiller seg ut fra bransjen ved at de har et stort prosjektansvar for en variert portefølje.

Som drifts- og vedlikeholdssjef har du ansvar for å sikre profesjonell drift og eierskap av Bane NORs eiendommer. Vi søker deg som evner å ivareta rollene som prosjekteier for store og små prosjekter på våre eiendommer innenfor en geografisk portefølje. Du evner og lede prosjekter i egen regi, så vel som å bestille fra eksterne utførere der du ivaretar prosjekteierrollen og er ansvarlig for prosjekter fra A – Å, gjennom utarbeidelse av konkurransegrunnlag/bestilling, gjennomføring og innhenting av sluttdokumentasjon.

Du vil jobbe i et tverrfaglig team med en svært variert portefølje når det gjelder bygningstyper, kompleksitet, leietakere og prosjekter. Ditt ansvar som drifts- og vedlikeholdssjef vil være å sikre profesjonell drift og eierskap til våre eiendommer i fellesskap med forvalter og eiendomssjef.

Stillingen vil rapportere til regionsleder i avdelingen jernbaneeiendom, som har ansvar for en spennende eiendomsportefølje innenfor et geografisk avgrenset område.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Vi tar inn aktuelle kandidater på intervju fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for drift og vedlikehold av definert eiendomsportefølje, samt lede vedlikeholdsprosjekter
 • Utføre typiske eiendomsrelaterte leietakeroppgaver og ha ansvar for brannvern og myndighetskrav
 • Gi råd for oppgradering og utvikling av bygg
 • Kontrollert og systematisk oversikt over tilstandsbasert vedlikehold og fornying i et både kort og langsiktig perspektiv
 • Sikre god og økonomisk drift i kost-nytte-perspektiv både i forhold til eierrollen og brukerrollen
 • Enkelte eiendomssjefsoppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker at du har relevant erfaring og utdanning, fortrinnsvis ingeniør, innen bygg, vvs, elektro, automasjon eller tilsvarende, samt god byggteknisk forståelse
 • For å lykkes i stillingen må du ha driftsrettet eiendoms- og forvalterkompetanse
 • Du kan forskjellen på eier- og leietakeroppgaver, samt betydning av særavtaler rundt dette
 • God kompetanse i MS-Office og evner å sette deg raskt inn i nye IT-systemer
 • Førerkort kl. B

Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og legger hensiktsmessige planer som gjennomføres
 • Du har gode samhandlingsevner og vet hvordan du skaper gode relasjoner internt og eksternt
 • Du er selvgående, systematisk og setter deg raskt inn i nye arbeidsoppgaver
 • Vi legger vekt på frihet under ansvar slik at du må kunne prioritere og styre ressursbruken din på en effektiv måte

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende!

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende stilling i et profesjonelt, uformelt og engasjert fagmiljø
 • Sentrale lokaler i Kristiansand
 • Personalbillett med Go-Ahead, SJ og Vy sine tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Svært gode forsikrings- og pensjonsordninger

Om arbeidsgiveren

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.