Direktør prosjekt og utvikling

Direktør prosjekt og utvikling

Arbeidsgiver: Oslo Areal

Stillingstittel: Direktør prosjekt og utvikling

Søknadsfrist:


Spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt med KinderStiff Consulting:

  • Benedikte Stiff, tel. 924 45 661 eller
  • Hild F. Kinder, tel. 478 25 625

for ytterligere informasjon.


Direktør prosjekt og utvikling

Ny direktør vil påvirke satsningsområder for en attraktiv og voksende eiendomsportefølje. Rollen vil være sentral i å utvikle fremtidens Oslo Areal, med fokus på sosial, økonomisk og bærekraftig byutvikling.

Direktøren har ansvar for utvikling av eksisterende og nye eiendommer/prosjekter og skal sørge for at selskapets prosjektportefølje i alle faser planlegges og gjennomføres til avtalt tid, kvalitet og lønnsomhet. Viktige fokus vil være å strukturere, konkretisere og synliggjøre arbeid med selskapets bærekraftsmål og være en pådriver for innovative løsninger i utbyggingsprosjekter.

Kandidater jobber godt i team og med samarbeidspartnere, tar eierperspektivet, tenker kommersielt og har god økonomi- og verdiskapingsforståelse. Ledererfaring fra komplekse utviklingsprosjekter hos byggherre/eiendomsutvikler er kritisk. MSc/siv.ing eller tilsvarende er nødvendig, gjerne med relevant etterutdanning. Se Oslo Areal.

Du kan også registrere din interesse via søkn link på denne siden