Direktør økonomi- og virksomhetsstyring

Direktør økonomi- og virksomhetsstyring

Arbeidsgiver: Statsbygg, Oslo

Stillingstittel: Direktør økonomi- og virksomhetsstyring

Søknadsfrist: 17.08.2020


Spørsmål om stillingen?

 • Adm dir Harald Vaagaasar Nikolaisen – 913 70 521
 • HR-sjef Jan Ombudstvedt – 930 17 734


Direktør økonomi- og virksomhetsstyring

Vil du bidra til god styring av økonomiske verdier for samfunnet hos en av Norges største eiendomsaktører?Vår direktør for økonomi og virksomhetsstyring går over til stilling som direktør Eiendomsutvikling og forvaltning, og vi søker derfor hennes etterfølger i en faglig utfordrende og spennende stilling.  Statsbygg skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og vår hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter. Statsbygg investerte for 7,5 mrd i 2019 og hadde en omsetning på 5 mrd. Stillingen er en del av toppledelsen i Statsbygg.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og utvikling av avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, som består av 5 seksjoner; Strategi, virksomhetsstyring, innkjøp, lønn og regnskap
 • Ansvarlig for overordnet styring og rapportering , samt strategiarbeid
 • Ansvarlig for etatsstyringsdialogen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Ansvarlig for kvalitetssystemet
 • Beslutningsstøtteanalyser
 • Som medlem av toppledergruppen bidra til helhetlig styring av virksomheten totalt

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå
 • Erfaring fra ledelse i relevante organisasjoner
 • God økonomi- og regnskapsforståelse
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering til nivå hemmelig

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og systematisk
 • Strategisk forståelse
 • Evne til å stimulere til nyskaping og gjennomføre endringer
 • Utadvendt og dyktig til å bygge relasjoner på ulike nivåer

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale innenfor statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjon-, forsikrings- og boliglånsordninger. Statsbygg holder til i moderne lokaler i Byporten ved Oslo S.

Vi oppfordrer kandidater til å ta kontakt eller søke så tidlig som mulig for å avklare sitt kandidatur. Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig og utvidet søkerliste. Dersom en ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Om arbeidsgiveren

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.