Direktør for bymiljø, eiendom og utbygging

Direktør for bymiljø, eiendom og utbygging

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Stillingstittel: Direktør for bymiljø, eiendom og utbygging

Søknadsfrist: 21.04.2022


Spørsmål om stillingen?

Ta gjerne uforpliktende kontakt med konsulent Kristin Høy Lian tlf. 482 31 646 eller partner Randi Flugstad i Amrop tlf. 905 84 138.  Kommunedirektør Geir B. Aga kan også kontaktes, tlf. 924 36 396.


Direktør for bymiljø, eiendom og utbygging

Bidra til vårt felles lederskap!

Bærum kommune gjennomfører et organisasjonsutviklingsprosjekt med fokus på Vårt felles lederskap . Det etableres et nytt topplederteam som skal ha et felles ansvar for å levere på kommunens overordnede mål. Det nye lederteamet skal proaktivt ivareta grensesnittet mellom politikk og administrasjon og sikre god kvalitet i leveransene. Topplederteamet skal først og fremst ha et strategisk og helhetlig perspektiv, arbeide med organisasjonskultur og sikre lederskap med gjennomføringskraft.

For å komplettere lederteamet søker vi: Direktør for bymiljø, eiendom og utbygging.

Arbeidsoppgaver

Området skal sikre utvikling, utbygging og drift av kommunens eiendomsmasse, samt ivareta infrastruktur som kommunale veier, vann og avløp, idrettsanlegg og grøntområder. Dette innebærer ansvar for utvikling av sosial infrastruktur med en prosjektportefølje på mer enn 2 milliarder kr per år. Bymiljø, eiendom og utbygging forvalter 850 000 kvm bygningsmasse og er ledende på innovative anskaffelser i forbindelse med med byggeprosjekter.

Direktør for bymiljø, eiendom og utbygging har det overordnede ansvaret for miljø, energi og klima, utbyggingsavtaler og for tverrgående satsinger hvor området har fageierskap. I tillegg er smarte bygg, facility management og klimakloke bygg sentrale forhold knyttet til rollen. Direktøren har ansvar for virksomhetsstyring innenfor eget område, og for å ivareta grensesnittet mot de politiske utvalgene Hovedutvalg for miljø, Idrett og kultur og Formannskapet i eiendom- og økonomisaker.

Forventninger til deg

Du har relevant ledererfaring fra kompleks organisasjon, gjerne med erfaring fra store investeringsprosjekter.
Du har solid strategisk kompetanse, og forstår driverne for eget ansvarsområde samtidig som du evner å se det store bildet og tenke helhet i hvordan organisasjonen skal videreutvikles.
Du har endringskompetanse og evner å tilrettelegge effektive prosesser som involverer organisasjonen og skaper kultur for endring og gjennomføring.
Du har sterk relasjonskompetanse med gode samarbeidsevner og har erfaring med å lede gjennom andre.
Du har engasjement for samfunnsoppdraget og god rolleforståelse som leder i en politisk styrt organisasjon.
Du er en trygg og klok leder som også kan være nytenkende, uredd og tørre å utfordre.
Du kommuniserer godt og bygger velfungerende team.
Du er en inspirerende og utviklingsorientert leder som engasjerer og oppmuntrer.
Det forventes høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå.