Digitalisering og systemstøtte for eiendom i Politiet

Arbeidsgiver: Politiets Fellestjenester

Stillingstittel: Ansvarlig systemstøtte eiendom

Søknadsfrist: 11.01.2024


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Anna Næss Rolstad
Telefon: 41 32 51 11


Digitalisering og systemstøtte for eiendom i Politiet

Vil du ha en sentral rolle med ansvar for anskaffelse av politiets nasjonale støttesystemer for eiendom, og bidra til standardiserte og automatiserte prosesser i politiet? Ønsker du å være en del av et spennende fagmiljø som jobber mot å skape de beste forutsetninger for et mer effektivt og profesjonelt politi?

Da er vi på jakt etter deg!

Politiet er i ferd med å anskaffe nye støttesystemer for eiendom. Anskaffelse og implementering av dette er sentralt for satsningen innen digitalisering av politiets ende- til ende-prosesser, med fokus på brukere og kunder.

I stillingen som ansvarlig for å innføre politiets nasjonale støttesystemer for eiendom vil du være prosjektleder for pågående nyanskaffelser, og ha en sentral rolle i utvikling og prioriteringsarbeid. Dette innebærer å samarbeide med mange engasjerte og faglig dyktige kollegaer på tvers av flere fagområder. Du vil ha en sentral rolle i å etablere, utvikle og drifte virksomhetskritiske løsninger innen eiendomsområdet, som skal forme fremtidens politi.

Stillingen medfører stor kontaktflate mot Politidirektoratet, politidistrikter, og internt i PFT. Du vil bli del av et spennende faglig miljø med lang erfaring og god tverrfaglig kompetanse.PFT verdsetter høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker deg som brenner for ditt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

Hvem er vi?

Politiets fellestjenester (PFT) er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter. Vi gir norsk politi verktøy til å forebygge og bekjempe kriminalitet. Vi leverer tjenester innenfor områdene materiell og logistikk, eiendomsutvikling og drift av eiendom, anskaffelser og juridiske tjenester, lønn, regnskap og kommunikasjon. Disse fellestjenestene er sentrale for utviklingen av et enhetlig politi. Vi utvikler oss hver dag og bidrar til at politiet er rustet til å møte morgendagens kriminalitetsutfordringer.

 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelsesansvar for anskaffelse av systemstøtte for PFT Eiendoms ende-til-ende-prosesser, bl.a. FDVU-system, prosjektstøtteverktøy etc.
 • Ta tydelig eierskap for løsningene og kjernedata gjennom hele livsløpet, og ivareta brukeropplevelse og kundetilfredshet gjennom sømløse grensesnitt i systemporteføljen for eiendom i politiet
 • Bidra i utvikling av analyser på bakgrunn av kjernedata i systemene
 • Realisere verdiskaping og synliggjøre dette i organisasjonen
 • Prioritere behov til utvikling basert på besluttede mål
 • Bidra i operativ kundekontakt og leverandørkontakt med politiets samarbeidspartnere på området
 • Være en tverrfaglig problemløser innenfor ulike virksomhetsområder og gjennom dette realisere synergier på tvers av politiet

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning innen bygg/eiendomog/eller IT, fortrinnsvis på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse.
 • Erfaring og kompetanse innen prosjektledelse
 • Du har god formidlingsevne både skriftlig og muntlig.
 • Erfaring innen digitalisering, systemimplementering og -forvaltning er ønskelig.
 • Du bør være spesielt interessert i å holde deg faglig oppdatert innenfor byggteknikk og miljø, og ha evne til å omsette dette i brukertilpassende løsninger

 

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig.

Om vandel og skikkethet: Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr.
politiloven § 18 og politiregisterloven § 41 for å dokumentere plettfri vandel. Skikkethetsvurdering gjøres av seksjonsleder (den du skal rapportere til om du blir ansatt). Vurderingen gjøres på bakgrunn av informasjon som du selv oppgir i rekrutteringsprosessen og som kommer frem i intervjufasen. Om sikkerhetsklarering: Sivil klareringsmyndighet avgjør om en person (som jobber i eller skal jobbe i politiet) kan sikkerhetsklareres. Avgjørelsen tas på bakgrunn av informasjon som personen selv fyller ut i et skjema og som finnes i ulike registre. En sikkerhetsklarering er nødvendig for at en person skal få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Ved avgjørelse om sikkerhetsklarering blir det lagt vekt på forhold som er relevante for å vurdere personens pålitelighet, lojalitet og dømmekraft. Les mer her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/sporsmal-og-svar-omklarering

 

Personlige egenskaper

 • Du har sterke strategiske og analytiske evner
 • Du er nysgjerrig, motiveres av faglig utvikling og trives i endringsprosesser.
 • Du er ryddig og strukturert i din arbeidsform
 • Du inngir tillit og bygger raskt gode relasjoner til de du jobber sammen med, samarbeider godt både internt i avdelingen og med resten av organisasjonen.

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø.
 • Faglige utfordringer med gode utviklingsmuligheter
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr.720.100 – 845.900,- brutto per år, alternativt rådgiver(stillingskode 1434) fra kr. 615.700 – 708.000,- brutto per år avhengigav kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalenhttps://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.