Destinasjonssjef for Fornebu S

Destinasjonssjef for Fornebu S

Arbeidsgiver: KLP Eiendom

Stillingstittel: Destinasjonssjef for Fornebu S

Søknadsfrist: 08.10.2019


Spørsmål om stillingen?

 • Christen Nybraaten – 928 13 777


Destinasjonssjef for Fornebu S

Har du lyst til å være med å løfte Norges mest bærekraftige handelssenter inn i fremtiden?Vi søker en utadvendt person med iver og kreativitet som skal være i førerrollen for å utvikle Fornebu S sin posisjon som et bærekraftig sentrum for handel, service og sosiale aktiviteter. Butikkbransjen gjennomgår store endringer, og vi trenger deg som har innsikt i hva som skjer og har gode ideer til hvordan vi bør utvikle oss videre. Du vil være bindeleddet mellom senterets kunder, våre leietakere og KLP Eiendoms drifts- og forvaltningsteam, og må finne god balanse mellom alles ønsker og behov.

Som Destinasjonssjef for Fornebu S vil du blant annet:     

 • Få ansvar for senteres betydelige markedsbudsjett.
 • Eksperimentere med løsninger som gjør senteret til et attraktivt sted å være for kunder og leietakere i en verden med et endret handlemønster, økende bruk av netthandel og fokus på bærekraftig forbruk.
 • Sørge for, sammen med driftsavdelingen, at Fornebu S er et rent, pent, livlig og hyggelig sted å være.
 • Hjelpe våre leietakere med å levere god service og riktige varer og tjenester til sine kunder.
 • Planlegge og styre markedsaktiviteter på handelssenteret, herunder sosiale arrangementer og kommersiell profilering.
 • Utarbeide og følge opp budsjett for senteret sammen med eiendomssjef, markeds- og kommunikasjonsrådgiver og økonomiavdeling.

Du vil være leder for vår markeds- og aktivitetskoordinator på senteret, og samarbeide tett med vår driftsavdeling, samt forvaltningsavdelingen på vårt hovedkontor i Bjørvika. Stillingen rapporterer til eiendomssjef.

Vi tilbyr:

 • Stor frihet til å gjøre Fornebu S til en fanebærer for bruk av nye løsninger som bidrar til økt aktivitet, bærekraft og trivsel.
 • Muligheter for personlig utvikling i et miljø med høy fagkompetanse på handelseiendom
 • Konkurransedyktige lønnsforhold, med god pensjonsordning og fri i jul og påske
 • Arbeidsplass i et av verdens mest miljøvennlige handelssentre, i et attraktivt område som utvikler seg raskt.

KLP Eiendom har fire verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert. Vår ønskede Destinasjonssjef for Fornebu S er:

Åpen
Du har et sterkt ønske om å utforske verden rundt deg og lære nye ting. Du får energi av å snakke med mennesker, og er glad i å gjøre nye bekjentskaper. Du har respekt for at folk kan tenke annerledes enn du gjør.

Tydelig
Du fremmer klare budskap. Du er opptatt av å bli forstått. Du sier fra hvis du ser noe du mener burde være annerledes.

Ansvarlig
Du tar dine ansvarsoppgaver på alvor, og sørger for at utfordringer blir løst. Du er åpen om feil du gjør. Du er bevisst på at handlingene dine påvirker samfunnet rundt deg. Du har en sterk bevissthet rundt etiske problemstillinger.

Engasjert
Du forsøker å overføre din entusiasme til andre. Du er nysgjerrig og tenker kreativt for å løse utfordringer ved bruk av utradisjonelle metoder. Du er opptatt av å skape en følelse av fellesskap.

Kvalifikasjoner:

 • 3-8 års arbeidserfaring
 • Lidenskapelig interessert i å bruke teknologi for å løse utfordringer
 • Svært gode muntlige kommunikasjonsevner og en god penn.
 • Høyere utdannelse (bachelor minimum)
 • Erfaring med økonomisk styring gjennom budsjetter
 • Bakgrunn fra detaljhandel/retail, eller hotell/hospitality er et pluss
 • Erfaring med forretningsutvikling er et stort pluss

I søknaden din ber vi deg om å reflektere kort over følgende spørsmål:

–          Hvordan kan et handelssenter legge til rette for netthandel samtidig som senteret opprettholder sine inntekter?

Søknadsfrist er 08.10.2019 med ønsket ansettelse etter avtale.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Badenoch + Clark, Christen Nybraathen, tlf 928 13 77 eller
Ellen Ruth, tlf 907 28 963.

Om arbeidsgiveren

KLP Eiendom AS er et heleid datterselskap av KLP. Vi eier og forvalter eiendommer med en markedsverdi på 68,5 milliarder kroner. Selskapet er et av Nordens største innen forvaltning og utvikling av eiendom. Eiendomsporteføljen består av kjøpesentre, hoteller, kontorbygg og undervisningsbygg, boliger, festetomter og utviklingsprosjekter. Vi har vel 150 ansatte og har virksomhet i Oslo, Trondheim, Stockholm og København. KLP eier handelssentrene Fornebu S, Paleet, Byporten og Glasmagasinet i Oslo, Hvaltorvet i Sandefjord, Nordbyen i Larvik (50 %) samt Solsiden i Trondheim., se: http://www.klpeiendom.no