Daglig leder

Daglig leder

Arbeidsgiver: Construction City Cluster (CCC)

Stillingstittel: Daglig leder

Søknadsfrist: 09.07.2021


Spørsmål om stillingen?

Interessert? Ta kontakt med Visindi ved Christian Heiberg, tlf. 992 98 574, Raluca Rohatin, tlf. 900 72 459 eller Marius Malmer, tlf. 900 96 824.


Daglig leder

Ønsker du å gjøre en forskjell og sette spor innen bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen? Vi ser etter deg som har et sterkt engasjement for innovasjon, bærekraft og samhandling.

Construction City Cluster søker ny daglig leder som kan løfte organisasjonen videre. Den nye lederen vil bidra å legge til rette for økt konkurransekraft i norsk byggenæring, gjennom samhandling og utvikling av nye produkter, prosessinnovasjon og digitalisering. Til sammen skal du sørge for at CCC blir det mest sentrale navet for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen i Norge.

Den rette har gode samarbeidsferdigheter, og brenner for deling av innsikt og kompetanse på tvers av sektorer for å adressere utfordringsbildet som bransjen står ovenfor. Samtidig må du ivareta eksisterende medlemsmasse, tiltrekke nye medlemmer til klyngen og hente støtte og tilskudd fra eksterne samarbeidspartnere. Det være seg gjennom å arrangere attraktive medlemsaktiviteter, innovative pilotprosjekter eller utvikling av nye arbeidsmetoder.

For å få dette til må du være både strategisk og visjonær, samtidig som du har god rolleforståelse og kan legge til rette for godt samarbeid med klyngens medlemmer, utdanningsinstitusjoner, virkemiddelapparat, myndigheter og andre interessenter. I tillegg har du svært gode kommunikasjonsferdigheter og trives med å være en «ambassadør» for næringen.

Din lederstil er sannsynligvis samlende og inspirerende, og du evner å få med deg andre for å oppnå ambisiøse mål.

For den rette kandidaten er dette en unik mulighet til å lede og utvikle en viktig og innovativ klynge, og bidra til å synligjøre og løfte næringens potensiale for verdiskapning, innovasjon og bærekraft.