CRM Funksjonell Konsulent

CRM Funksjonell Konsulent

Arbeidsgiver: OBOS

Stillingstittel: CRM Funksjonell Konsulent

Søknadsfrist: 08.01.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Jo Husby

Stilling: Head of CRM

Telefon: 410 20 428


CRM Funksjonell Konsulent

Vil du være med å skape fremtidens løsninger?

OBOS satser stort på CRM i skyen gjennom Microsoft Dynamics 365 og skal utnytte mulighetene som ligger i Dynamics 365 økosystemet som en del av vår digitale forretningsutvikling fremover. For å sikre at vi får maksimalt ut av den valgte løsningen ønsker vi å ansette en CRM-funksjonell konsulent som kan dekke rollen som produkteier.

Som CRM konsulent vil du fungere som produkteier i ett av våre tre produktteam og du vil få en unik anledning til å være med på oppbyggingen av CRM på tvers i konsernet. Vi har de siste årene samarbeidet tett med flere forretningsområder og implementert arbeidsstøtte som effektiviserer arbeidet og samler innsikt. CRM-satsningen tilhører IT & Digital med målbildet: OBOS skal være ledende på digitale flater rettet mot kundens bolig- og medlemsforhold.

Din hverdag som produkteier i OBOS:
Som CRM-konsulent/produkteier vil du få en innholdsrik og spennende stilling som passer for deg som både liker å se det store bildet, men som også liker å gå noe ned i detaljer/spesifikasjoner og være ansvarlig for å sikre verdiskapning, samt jobbe med prosessene i CRM. Du vil aktivt bidra med CRM-fagligkompetanse for å sikre eierskap og økt forståelse for CRM som fagområde i organisasjonen.

Stillingen hører til avdelingen Digital innsikt, der vi er nær 30 personer som jobber direkte med utvikling av vår CRM-løsning. Primær arbeidsplass i OBOS er på Hammersborg Torg med fleksible løsninger for hjemmekontor. I 2025 flytter vi til Ulven og Construction City- DET gleder vi oss til!

Eksempler på oppgaver vil være:

  • Jobbe sammen med forretningen for å maksimere verdien av leveransene og produktets lønnsomhet
  • Eie og prioritere produktkøen i tråd med veikart, strategi og virksomhetsplaner
  • Lede produktteamet i det daglige arbeidet og holde periodiske presentasjoner av leveranser for forretningen
  • Prioritere utvikling av funksjonalitet i forhold til markedsverdi ved hver iterasjon, og etter behov
  • Ansvarlig for å sette produktteamets OKR og nøkkelresultat
  • Kartlegge nye behov og initiativ i samhandling med blant andre utviklere, arkitekter og forretningsspesialister
  • Holde deg oppdatert på ny teknologi som er relevant for løsningen
  • Jobbe aktivt for sikker drift og planmessig videreutvikling av løsningen og integrasjoner

Kvalifikasjoner:

Du har god forståelse for hvordan CRM påvirker konsernets forretning og har gjerne jobbet med CRM i større, komplekse organisasjoner med flere forretningsområder. Du har betydelig prosjektledererfaring, og interesse for kontinuerlig forbedring med agilt-rammeverk. Du har erfaring med integrasjoner og gjerne kjennskap til datamodeller, dataflyt og arkitektur. Formell kompetanse som mastergrad eller tilsvarende er ønskelig, men betydelig, relevant og operativ erfaring med bruk av Microsft Dynamics 365 kan kompensere for manglende formell utdannelse

Personlige egenskaper:

For å lykkes og trives i rollen som produkteier er du en som er glad i og jobbe operativt med en nysgjerrig og uredd tilnærming til dine arbeidsoppgaver. Du jobber systematisk og er velorganisert, men vet også å omprioritere når uforutsigbare kommer inn på sidelinjen. Du håndterer flere problemstillinger samtidig og har stor arbeidskapasitet og solid gjennomføringsevne. OBOS er et stort konsern og du vet å skape gode samarbeidsarenaer og relasjoner på tvers. Du liker godt å oppnå resultater gjennom samhandling med ditt team og bidrar både sosialt og faglig. I OBOS er arbeidsspråket norsk, det er derfor en forutsetning at du evner å kommunisere norsk muntlig og skriftlig.

Om arbeidsgiveren

OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge. Vi eies av våre over 535 000 medlemmer, og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

OBOS har over 2700 ansatte og driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig. Vi har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. Medlemmene har besluttet at inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt skal benyttes til samfunnsnyttige tiltak. Hovedkontoret er i Oslo.