Compliance-medarbeider i Oslo

Arbeidsgiver: Advokatfirmaet Haavind

Stillingstittel: Compliance-medarbeider

Søknadsfrist: 15.10.2023


Spørsmål om stillingen?

Kontaktperson: Kristine Lloyd
Stillingstittel: HR-direktør

Kontaktperson: Ida Gjestrud
Stillingstittel: Senior HR-rådgiver


Compliance-medarbeider i Oslo

Vi ser etter en engasjert og serviceinnstilt compliance-medarbeider for å styrke Haavind-laget! Som compliance-medarbeider vil du være en del av prosjektstøtte-teamet i Haavind. Teamet består av compliance-medarbeider, advokatassistenter og prosjektkoordinatorer og ledes av Legal Project Manager.

Som compliance-medarbeider vil du ha et selvstendig ansvar for at Haavind drives i tråd med gjeldende lovverk bl.a. knyttet til antihvitvasking. Du vil i tillegg yte administrativ bistand på tvers av Haavinds forretningsområder og vil være en serviceinstans for juristene i deres daglige arbeid.

Som advokatfirma er Haavind underlagt bestemmelsene og pliktene som følger av Hvitvaskingsloven med den tilhørende Hvitvaskingsforskriften.

Lovens formål er å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Tiltakene i loven skal beskytte det finansielle og økonomiske systemet samt samfunnet som helhet ved å forebygge og avdekke at rapporteringspliktige brukes eller forsøkes brukt som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering.

For Haavind er de sentrale forpliktelsene etter loven at vi skal gjennomføre en virksomhetsinnrettet risikovurdering, vi skal ha rutiner for å redusere eventuell risiko, vi må gjennomføre kundetiltak og løpende oppfølging av saker og kunder, samt å gjøre nærmere undersøkelser og eventuelt rapportering ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.

Til å fylle denne spennende stillingen, ser vi etter deg som er serviceinnstilt og fleksibel, som er grundig, strukturert og prioriterer oppgaver effektivt. Videre trives du i et hektisk miljø og evner å håndtere flere oppgaver i parallell. Du synes at antihvitvaskkontroll er spennende og du evner å formidle fagområdet med engasjement og overbevisning.

Dette er en viktig rolle i et litt annerledes advokatfirma. Vi er profesjonelle, men kanskje noe mer uformelle enn bransjen for øvrig. Vi tror verdiene og holdningene dine samsvarer med våre kjerne-verdier: engasjement, dyktighet, samarbeidsglede og humor.

De viktigste arbeidsoppgavene og ansvarsområdene dine vil være:

·     Være internt og eksternt kontaktpunkt for antihvitvask kontroll (KYC)

·     Planlegge og gjennomføre antihvitvask-kontroll for å identifisere, vurdere og rapportere om etterlevelse av relevante regelverk

·     Gjennomføre onboarding av kunder iht. rutiner for dette

·     Opprette saker og følge opp oppdragsbekreftelse r

·     Ha dialog med kunder for å sikre korrekt data

·     Holde deg faglig oppdatert og bidra med råd og støtte for å vedlikeholde og videreutvikle rutiner, prosesser og retningslinjer for KYC-arbeidet iht til gjeldende regelverk

·     Sørge for nødvendig opplæring av ansatte og bidra til å styrke en god etterlevelseskultur i selskapet

·     Utarbeide rapporter til ledelsen og styret

I tillegg vil rollen bistå med:

·     Generell dokumenthåndtering, som for eksempel sette sammen digitale dokumentpakker og systematisere bilag, lese korrektur, oversette dokumenter, og ved behov scanne, printe og binde inn dokumenter

·     Administrativ bistand knyttet til møter og arrangementer

·     Annen administrativ bistand ved behov

Vi ser for oss at du har følgende kvalifikasjoner: 

·     Svært gode språkkunnskaper på norsk og engelsk (muntlig og skriftlig)

·     God kunnskap og forståelse for gjeldende regelverk

·     Svært god digitalkompetanse, særlig knyttet til Microsoft Office-pakken og digital dokumenthåndtering

·     Erfaring med å sette opp og drifte digitale prosjektrom

·     Gode relasjonelle ferdigheter

·     Erfaring fra en tilsvarende rolle innen advokatvirksomhet eller revisjon er en fordel

·     Grunnleggende juridisk kompetanse vektlegges positivt

Som person er du fleksibel, tilgjengelig og serviceinnstilt . Du tar ansvar og eierskap for oppgaver og leveranser, er effektiv, proaktiv, grundig og løsningsorientert. I tillegg er du opptatt av å holde deg faglig oppdatert og levere topp kvalitet. Du motiveres av å jobbe som en del av at team, dele kunnskap og spille andre gode.

Hos oss får du blant annet – et veldig godt arbeidsmiljø, der det er lett å trives. Vi har sterke fagmiljøer, og vi satser på medarbeiderne våre. Vi kan love deg interessante og varierte arbeidsoppgaver, som vil gi deg både faglig og personlig utvikling. I tillegg til konkurransedyktige betingelser har vi et bredt tilbud til våre ansatte, med firmaturer, avdelingssamlinger, after work-arrangementer, idretts- og kulturtilbud. Her er det masse å involvere seg i og noe for enhver smak. Du kan glede deg til en ny arbeidsdag i nye og moderne kontorer med egen kaffebar og en vanvittig bra personalrestaurant – midt i kjernen av Oslo!

Høres dette ut som noe for deg?

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med oss. Søknader behandles fortløpende.