Business Controller

Business Controller

Arbeidsgiver: NEPTUNE Properties, Vika

Stillingstittel: Business Controller

Søknadsfrist:


Spørsmål om stillingen?

Finansdirektør/CFO  Sigmund Sletvold – 977 43 413


Business Controller

Selskapets økonomi- og finansfunksjon (inkludert regnskap) er en viktig støttefunksjon i alle faser i selskapets verdiskaping. Vi ønsker i enda større grad å proaktivt bistå selskapets ledelse, styre, eiere, prosjektledere og øvrige ansatte med merkantil bistand og støtte, samtidig som den tradisjonelle økonomi- og regnskapsfunksjonen må fungere effektivt og hensiktsmessig.Vi søker derfor en boliginteressert, fremoverlent og initiativrik Business Controller til nyopprettet stilling som vil jobbe med et stort spenn av arbeidsoppgaver innenfor selskapets økonomi- og finansavdeling. Vedkommende vil jobbe fremoverrettet med controlling og oppfølging av og merkantil støtte til prosjekter i alle faser, men vil også jobbe med mer tradisjonelle økonomi- og regnskapsoppgaver, spesielt i de faser av året hvor arbeidsbelastninger her er stor. Kjennskap til og bakgrunn fra tradisjonelle regnskaps- og økonomisystemer (vi bruker Xledger) kan være en fordel men er ingen forutsetning – vi er i utgangspunktet ikke ute etter en tradisjonell regnskapsmedarbeider.Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Økonomisk oppfølging av selskapets prosjekter, inkludert rapportering.
 • Merkantil støtte til selskapets prosjektledere, ledelse og øvrige ansatte.
 • Integrert del av selskapets økonomi- og finansavdeling, inkludert aktiv deltagelse i mer tradisjonelt økonomi- og regnskapsarbeid.
 • Intern og ekstern finansiering av prosjekter og hel-/deleide datterselskaper.
 • Deltagelse, analyse og oppfølging av transaksjoner, selskapsetableringer, partnerskap og investeringsmuligheter.
 • Støtte finansdirektør og økonomidirektør med forskjellige analyser og ad hoc prosjekter.

Kvalifikasjoner:

 • Økonomisk/merkantil utdannelse på høyskolenivå.
 • Minimum 3 års erfaring fra operativ økonomifunksjon, gjerne fra eiendom- eller boligselskap.
 • Svært god regnskapsforståelse.
 • Erfaring med årsregnskap og ligningspapirer er en fordel, men ikke et formelt krav.
 • God forretningsmessig forståelse
 • Meget kyndig i Excel og PowerPoint.
 • Gjerne erfaring fra Xledger, men ingen forutsetning.

Egenskaper:

 • God generell bakgrunn fra og forståelse for økonomi- og finansfunksjonen i et eiendoms-/boligutviklingsselskap
 • Interesse for bolig, boligutvikling og eiendom.
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Åpen, ydmyk og evner å bygge nettverk og gode relasjoner til interne og eksterne kunder og samarbeidspartnere
 • Systematisk og strukturert
 • Proaktiv, selvstendig og initiativrik
 • Lærevillig og sulten.
 • Utadvendt, med godt humør

Vi kan tilby:

 • en fleksibel stilling og varierte arbeidsoppgaver innenfor et viktig område hos Neptune Properties
 • godt arbeidsmiljø i et selskap preget av engasjement, innovasjon, fremdrift og høyt faglig nivå
 • hyggelige kollegaer
 • konkurransedyktige betingelser og bonusordning
 • Neptune Properties holder til i flotte lokaler sentralt i Vika, Oslo

Stillingen rapporterer til selskapets finansdirektør/CFO.

Om arbeidsgiveren

Neptune Properties AS har siden starten i 2007 etablert seg som en seriøs aktør og solid merkenavn innenfor boligutvikling. Selskapets visjon er å være Oslos ledende boligutvikler. Neptune Properties har også som mål å være topp 3 på kundetilfredshet (KTI) blant boligutviklere, og vi har stort fokus på at kundene skal være fornøyde gjennom alle faser ved kjøp av ny bolig.

Gjennom å utvikle attraktive eiendommer samtidig som vi bygger moderne og funksjonelle boliger, setter vi et fotavtrykk på byen. Vi har derfor høyt fokus på arkitektur og estetiske kvaliteter i våre prosjekter. Neptune Properties har for tiden over 20 prosjekter med cirka 1700 boliger til en samlet verdi på ca. 8 mrd under utvikling.

Neptune Properties er i dag et fullintegrert boligutviklingsselskap som er tilstede i hele verdikjeden, og selskapet har i dag rundt 20 ansatte med egen utviklings-, prosjektleder-, markeds- og økonomiavdeling. Alle bidrar til at selskapet holder en høy standard i de ulike prosjektfaser, fra kjøp av tomt og frem til overlevering av ferdig boligprosjekt til kunde.