Business Controller/Økonomisjef

Business Controller/Økonomisjef

Arbeidsgiver: Oslo Areal AS

Stillingstittel: Business Controller/Økonomisjef

Søknadsfrist: 12.08.2018


Spørsmål om stillingen?

HARTMARK Executive Search

 • Partner og rådgiver  Philippe Caillé – 900 71 965
 • Rådgiver research og analyse Anne Cathrine Ringnes – 930 85 543


Business Controller/Økonomisjef

Stillingen inngår i en liten og ubyråkratisk administrasjon som forvalter store eiendomsverdier. Stillingen ligger tett på kjernen i virksomheten og vil arbeide i et tett samspill med økonomidirektør/CFO og øvrig ledelse.

Vedkommende vil få ansvar for et bredt spekter av arbeidsoppgaver, blant annet:

 • Gjennomføre måneds- og kvartalsrapportering til eier og styret i samarbeid med økonomidirektør, herunder utarbeide måneds-, kvartals- og årsrapporter, samt utføre ulike resultatanalyser etter behov
 • Planlegge og drive frem budsjett- og planprosess
 • Gjennomføre verdivurdering av eiendomsporteføljen i samarbeid med øk. dir.
 • Assistere med investeringsanalyser ved kjøp/salg av eiendommer
 • Analysere og følge opp finansiell rapportering, herunder likviditetsstyring og bankoppfølging
 • Innhente, bearbeide og systematisere informasjon om eiendomsmarkedet
 • Bistå ifm. forberedelser til styremøter
 • Bidra ifm. internkontroll og oppdatering av styrende dokumenter
 • Diverse ad-hoc og forefallende oppgaver

Stillingen rapporterer til økonomidirektør/CFO.

 

Ønsket kompetanse og erfaring

Vi ser etter deg som trolig har en Mastergrad innen økonomi, finans, ind. øk., e.l. i tillegg god IT-kompetanse, spesielt når det gjelder Office-pakken og i særlig grad Excel.

Du har noen års arbeidserfaring, gjerne fra revisjon og/eller andre stillinger med innhold som ligner på de oppgavene som er skissert over, eksempelvis fra roller som business controllere e.l. fra miljøer som corporate finance, bank, finans, asset management, næringseiendom/næringsmegling, m.m.

Det er ingen ulempe om du har noe erfaring med investeringsanalyser, verdivurderinger og utarbeidelse av rapporter og presentasjoner til styrende organer.

Vi er på jakt etter en positiv, omgjengelig og selvgående kollega, som liker å få og å ta ansvar. Du har trolig interesse for og ønske om å utvikle deg i eiendomsbransjen og kjenner deg igjen når vi vektlegger følgende egenskaper:

 • Struktur og nøyaktighet
 • Evne til både å være nøyaktig og samtidig ha oversikt
 • Operativ, løsningsorientert og pliktoppfyllende
 • Evne til å ha mange baller i luften på en gang
 • Tenke analytisk og strategisk
 • Fleksibilitet og ha vilje og evne til å yte det lille ekstra

Du må ha god fremstillingsevne på norsk og engelsk muntlig og skriftlig, og fortrinnsvis være meget dyktig innen Microsoft Office-produktene (særlig Excel, men også PowerPoint, mv).

Oslo Areal tilbyr:

 • En variert og spennende jobb med utviklingsmuligheter
 • Et solid og fremtidsrettet selskap med sterke vekstambisjoner og muskler til gjennomføring av disse
 • En liten organisasjon som innebærer at hver enkelt har spennende og utfordrende oppgaver
 • Korte beslutningsveier og dedikerte eiere
 • En profesjonell organisasjon med høy eiendomskompetanse og godt renommé
 • Et godt, trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø (et inkluderende og resultatorientert lag som har det gøy på jobben)
 • Konkurransedyktige betingelser

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Hartmark Executive Search AS, Philippe Caillé (tlf. 900 71 965) eller Anne Cathrine Ringnes (930 85 543).

Søknadsfrist: 12. august.

 

Om arbeidsgiveren

Oslo Areal er et dynamisk og fremtidsrettet eiendomsselskap med hovedfokus på kontoreiendommer nær kommunikasjonsknutepunkt i Oslo-området.

Oslo Areal har som mål å være en miljøbevisst utleier og samarbeidspartner for dagens og morgendagens leietakere.

Oslo Areal eier, forvalter og utvikler ca. 260 000 m2 kontorareal med en eiendomsverdi på ca. 8,5 milliarder kroner.

Oslo Areal AS eies 50/50 av Gjensidige Forsikring ASA og AMF Pensionsförsäkring AB (Sveriges ledende pensjonsselskap). Selskapet eier, forvalter og utvikler eiernes eiendomsinvesteringer i Norge. (For mer informasjon, se hhv. www.gjensidige.no og www.amf.se).

Oslo Areal AS har p. t. 13 ansatte og har et godt omdømme, både blant leietakere, leverandører og i bransjen for øvrig.

FINN-kode: 124391100